Skoči do osrednje vsebine

Odobritev trgovanja na podlagi izjem omejevalnih ukrepov proti Rusiji in Belorusiji

V določenih primerih lahko Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport na podlagi predvidenih izjem siceršnjih omejevalnih ukrepov proti Rusiji in Belorusiji odobri prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga ali tehnologije ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči, namenjene fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali Belorusiji oziroma za uporabo v Rusiji ali Belorusiji, ali nakup, uvoz ali prenos blaga ali tehnologije ali zagotavljanja s tem povezane tehnične pomoči, v Evropsko unijo, če izvira iz Rusije ali Belorusije oziroma se izvaža iz Rusije ali Belorusije, po tem ko ugotovi, da je za takšno trgovanje vnaprej izkazan predviden namen iz uredb EU o omejevalnih ukrepih proti Rusiji in Belorusiji, v zvezi s katerim je možna odobritev.

Informacije v zvezi z vlogo za odobritev trgovanja na podlagi izjem omejevalnih ukrepov proti Rusiji in Belorusiji

Zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, določa Uredba 833/2014/EU (s spremembami) določene prepovedi trgovanja z Rusijo. Prav tako določa Uredba 765/2006/ES o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Belorusiji in vpletenosti Belorusije v rusko agresijo proti Ukrajini (s spremembami) določene prepovedi trgovanja z Belorusijo.

Uredbi 833/2014/EU in 765/2006/ES ne prepovedujeta vsakršnega trgovanja z Rusijo oziroma Belorusijo, temveč določata in dopolnjujeta sezname blaga in tehnologij, s katerimi je prepovedano trgovanje. Ti omejevalni ukrepi EU so neposredno obvezujoči za vse države članice. V določenih primerih oziroma izjemah pa lahko država članica odobri prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga ali tehnologije ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči, namenjene fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali Belorusijo oziroma za uporabo v Rusiji ali Belorusiji, oziroma nakup, uvoz ali prenos blaga ali tehnologije ali zagotavljanja s tem povezane tehnične pomoči, v Evropsko unijo, če izvira iz Rusije ali Belorusije oziroma se izvaža iz Rusije ali Belorusije.

To lahko odobri po tem, ko ugotovi, da je trgovanje z blagom ali tehnologijo ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči nujno potrebno za predvidene namene iz relevantnih členov Uredbe 833/2014/EU in Uredbe 765/2006/ES, v zvezi s katerim se trgovanje izjemoma lahko odobri (na primer za zdravstvene, farmacevtske, humanitarne namene, zagotavljanje neprekinjenega delovanja infrastruktur ter strojne in programske opreme, ki so ključnega pomena za zdravje in varnost prebivalstva oziroma za varnost okolja, ipd.).

Ministrstvo izda odločbo o odobritvi izvoza po predhodno pridobljenemu pozitivnemu mnenju organa, vsebinsko pristojnega za konkretno blago, tehnologijo in povezano tehnično pomoč. Delovna skupina o izvajanju omejevalnih ukrepov, ki jo koordinira Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, odloča o izdaji dovoljenj izključno na podlagi izjem od omejevalnih ukrepov proti Rusiji in Belorusiji, določenih v uredbah EU.

Način izvedbe

Vložnik pošlje vlogo po pošti ali e-pošti na naslov: 

Obvezni podatki na vlogi

Za vlogo ni predpisanega obrazca.

Vloga mora vsebovati:

 • podatke o vlagatelju (naslov in pravni status),
 • podatke o podjetju, kateremu je namenjen izvoz (naslov in pravni status), oziroma podatke o prodajalcu, proizvajalcu in poreklu blaga v primeru uvoza,
 • seznam blaga in tehnologije, ki se bo izvozilo/uvozilo: oznako KN, poimenovanje blaga (sledeč poimenovanju iz prilog Uredbe 833/2014/EU ali Uredbe 765/2006/ES) in količino (kos, l, kg, gr),
 • utemeljitev upravičenosti uporabe predvidene izjeme iz uredbe,
 • v primeru izvoza izjavo vlagatelja, iz katere izhaja zagotovilo, da bo blago uporabljeno izključno za namen, za katerega se izda dovoljenje ministrstva, in sprejemu odgovornosti (Vzorec izjave vlagatelja),
 • v primeru uvoza izjavo vlagatelja, da podjetje v Rusiji ali Belorusiji ni na sankcijskem seznamu,
 • pooblastilo o zastopanju,
 • potrdilo o plačilu upravne takse (22,60 evra), ki se plača na račun:
  • Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
   TRR: SI56 0110-0100-0315-637
   BIC: BSLJSI2X
   Sklic: SI11 21300-7111002-50032022.

Ministrstvo izda odločbo o odobritvi izvoza po predhodno pridobljenemu pozitivnemu mnenju organa, vsebinsko pristojnega za konkretno blago, tehnologijo in povezano tehnično pomoč (tretji odstavek 8. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij - ZOUPAMO).

Odločba o odobritvi trgovanja se skladno z določbami Uredbe 833/2014/EU in Uredbe 765/2006/ES notificira Evropski Komisiji in drugim državam članicam preko Ministrstva za zunanje in evropske zadeve.