Skoči do osrednje vsebine

Odobritev trgovanja na podlagi izjem omejevalnih ukrepov proti Rusiji

V določenih primerih lahko Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport na podlagi predvidenih izjem omejevalnih ukrepov proti Rusiji odobri prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga ali tehnologije ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči, namenjene fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji, po tem ko ugotovi, da je za takšno trgovanje izkazan predviden namen iz uredbe EU o omejevalnih ukrepih.

Informacije v zvezi z vlogo za odobritev izvoza na podlagi izjem omejevalnih ukrepov proti Rusiji

Zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, lahko pristojno ministrstvo izjemoma odobri prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologije iz Priloge XXIII Uredbe 833/2014/EU ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči, namenjene fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport izvoz odobri le, če ugotovi, da je trgovanje z blagom ali tehnologijo ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči nujno potrebno za predvidene namene iz petega, petega a, ali petega b odstavka 3.k člena Uredbe 833/2014/EU (na primer zdravstvene ali farmacevtske namene).

Vložnik pošlje vlogo po pošti na naslov: 

Obvezni podatki na vlogi

Za vlogo ni predpisanega obrazca.

Vloga mora vsebovati:

 • podatke o vložniku: naslov in pravni status,
 • podatke o podjetju, kateremu je namenjen izvoz: naslov in pravni status,
 • seznam blaga in tehnologije, ki se bo izvozilo: oznako KN, poimenovanje blaga (sledeč poimenovanju iz priloge XXIII) in količino (kos, l, kg, gr),
 • utemeljitev upravičenosti uporabe izjeme iz petega, petega a ali petega b odstavka 3.k člena,
 • pooblastilo o zastopanju,
 • potrdilo o plačilu upravne takse (22,60 evra), ki se plača na račun:
  • Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
   TRR: SI56 0110-0100-0315-637
   BIC: BSLJSI2X
   Sklic: SI11 21300-7111002-50032022.

Ministrstvo izda odločbo o odobritvi izvoza po predhodno pridobljenemu pozitivnemu mnenju organa, vsebinsko pristojnega za konkretno blago, tehnologijo in povezano tehnično pomoč (tretji odstavek 8. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij - ZOUPAMO).

Odločba o odobritvi oziroma zavrnitvi izvoza se skladno s sedmim odstavkom 3.k člena Uredbe 833/2014/EU notificira Evropski Komisiji preko Ministrstva za zunanje zadeve.