Skoči do osrednje vsebine

Ocenjevanje škode po naravnih nesrečah

Škoda zaradi posledic naravnih nesreč se prične ocenjevati na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pod pogoji, določenimi z zakonom. Za ocenjevanje škode v pristojnosti občine se uporablja navedene obrazce.

Obrazci za prijavo škode

  • Seznam kmetijskih kultur

    Oškodovanci za vnos podatkov v obrazec potrebujejo šifro kulture. Izračun izvede aplikacija AJDA, kjer so zapisane tudi cene.
    Seznami in evidence
  • Na podlagi 22. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode, škodo v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove, ki obrazce vnese v aplikacijo AJDA. Obrazci, ki jih je izpolnila komisija Zavoda za gozdove morajo imeti podpise članov Zavoda in žig Zavoda.
  • Škodo na kulturni dediščini (obrazec 4) ocenjujejo komisije Zavoda za kulturno dediščino. Izpolnjeni obrazci morajo imeti podpise članov Zavoda in žig Zavoda. Škodo vnesejo občine v aplikacijo AJDA.
  • Škodo na vodotokih (obrazec 5) ocenjuje Direkcija Republike Slovenije za vode, ki obrazce vnese v aplikacijo AJDA. Izpolnjeni obrazci morajo imeti podpise članov komisij in žig pristojnega podizvajalca.
  • Škodo na državnih cestah (obrazec 5) ocenjuje Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.. Izpolnjeni obrazci morajo imeti podpise članov komisij in žig pristojnega podizvajalca.

Cenik za obrazec 4 B ter Katalog stavb za obrazec 3