Skoči do osrednje vsebine

Izpis iz prekrškovnih evidenc - Skupna evidenca izrečenih kazenskih točk v cestnem prometu (EKT) ter Evidenca pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških (EPS)

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Zahtevo za pridobitev podatkov iz EPS in EKT vložite na obrazcih, ki so priloga Pravilnika o evidencah prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi (Uradni list RS, št. 3/18).

Na podlagi 29. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16), so vsa izdana potrdila takse prosta. 

Potrdilo iz evidence pravnomočnih sodb oz. sklepov o prekrških za fizične osebe

Potrdilo iz evidence pravnomočnih sodb oz. sklepov o prekrških za pravne osebe

Potrdilo iz skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu

Iskalnik