Skoči do osrednje vsebine

Centralni register psov - CRPsi

Centralni register psov (CRPsi) je spletna aplikacija, ki omogoča vodenje evidenc psov, lastnikov psov in lastništva, nadzor ali so lastniki psov v predpisanem obdobju cepili pse ter izvajanje kontrole psov ob ugrizu in vodenje evidenc nevarnih psov.

Centralni register psov (CRPsi)

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin vodi Centralni register psov na podlagi 90. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti.

Upravni organ, pristojen za veterinarstvo, in pristojne veterinarske organizacije, pridobijo osebne podatke od lastnikov psov ter za potrebe preverjanja točnosti pridobljenih podatkov tudi iz Centralnega registra prebivalstva. Osebni podatki o lastniku in psu se obdelujejo za vodenje in vzdrževanje Centralnega registra psov ter za odločanje po zakonu, ki ureja zaščito živali in po zakonu, ki ureja veterinarska merila skladnosti.

CRPsi je spletna aplikacija, ki omogoča vodenje evidenc psov, lastnikov psov in lastništva, nadzor ali so lastniki psov v predpisanem obdobju cepili pse ter izvajanje kontrole psov ob ugrizu(preverjanje na steklino). Register omogoča tudi nadzor nad nevarnimi psi.

Register poleg vodenja evidenc o psih omogoča tudi statistično obdelavo podatkov za različne namene kot na primer pregled nad številom registriranih psov v Sloveniji, pregled nad številom psov po občinah, pregled nad številom cepljenih psov v različnih obdobjih in podobno.

Centralni register psov nima statusa javnega registra. Osebni podatki lastnikov psov niso prosto dostopni in se lahko uporabijo le v skladu z zakonsko določenim namenom. Poleg vodenja evidenc psov in lastnikov psov, je namen CRPsi tudi omogočanje nadzora nad izvajanjem rednih cepljenj in kontrole ob ugrizih.

O dostopu do CRPsi v skladu s predpisi o zaščiti živali odloči UVHVVR na podlagi oddane vloge na pripročenem obrazcu. 

Javni vpogled v podatke o psih

CRPsi ni javno dostopen, lahko pa v del podatkov o svojem psu vpogledate preko spletne aplikacije, na povezavi Javni vpogled v podatke o psu.

Preko vpisane številke mikročipa ali znamkice lahko dostopate do naslednjih podatkov: vpisom številke čipa ali značke. Dostopni so naslednji podatki: številka mikročipa ali druga veljavna oznaka, datum rojstva psa, kraj bivanja lastnika psa, informacija o statusu psa (pes je živ, izgubljen, odjavljen, mrtev, drugo) ter datum zadnjega in naslednjega cepljenja psa. 

Če je psu z odločbo uradnega veterinarja dodeljen status nevarnega psa, se ob vpogledu v podatke o psu izpiše "nevaren pes".