Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nakup tehnološke opreme in novogradnja objekta za predelavo mesa; Upravičenec: Mesarstvo Oblak 3.835.872 30.06.2023
Komunalno opremljanje v Poslovni coni Žiri 2.406.647 31.12.2022
Obvoznica Žiri od km 20,400 do km 21,180 (1b faza) 2.379.000 17.06.2023
Gradbena dela za 1a fazo obvoznice Žiri 915.203 realizirano
Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih državne uprave 588.163 30.09.2023
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi 588.163 30.09.2023
Preplastitev ceste na odseku 1375 Žiri-Trebija od km 4,000 do 4,850 567.272 2022
Ureditev nove kuhinje v Osnovni šoli Žiri 358.000 2022

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Komunalno opremljanje Poslovne cone Žiri 869.186
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 99.750
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 7.970

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.