Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Rekonstrukcija ceste R2-439/1303 Križevci–Žihlava od km 1,363 do km 4,045 z izgradnjo pločnika in AP 4.812.364 še ni znano
Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri - Natura Mura 4.544.901 30.11.2023
Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Ljutomer – 2. faza 3.184.026 1.10.2022
Gradnja rehabilitacijske centra v SVZ Lukavci 2.155.491 31.12.2023
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Pomurski regiji 1.632.925 30.08.2023
Izgradnja novega krožišča na mestu obstoječega križišča Prešernove ceste in ulice Slavka Osterca
1.612.832 v pripravi
Novogradnja hleva za rejo plemenskih svinj; upravičenec: Ljutomerčan d.o.o. 1.177.048 30.06.2023
Preplastitev vozišča regionalne ceste Ljutomer - Savci - Ptuj 1.164.570 realizirano
Širitev poslovne cone Ljutomer 1.008.257 realizirano
Prizidava vrtca Mala Nedelja 895.000 2022
Rekonstrukcija-ureditev skladišča za žitarice in zelenjavo; upravičenec: Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci z.o.o. 734.619 30.06.2023
Sanacija plazu Radomerje zaradi neurja s poplavami julija 2020 352.170 realizirano
Obnova stavbe Okrajnega sodišča v Ljutomeru 163.000 realizirano
Sanacija plazov na občinski infrastrukturi zaradi neurja s poplavami maja 2018 (maj) 101.826 realizirano
Splošna knjižnica Ljutomer (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) 40.586 2020–2021
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih državne uprave 8.256 30.09.2023
Nakup AVK opreme za Okrajno sodišče Ljutomer (skupaj z drugimi sodišči) 3.974 realizirano
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi 30.09.2023

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri 3.635.921
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 698.889
Širitev poslovne cone Ljutomer 355.451
COVID19 - Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo 70.000
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 9.999

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.