Skoči do osrednje vsebine

Vzpostavitev orodja za trajnostno spremljanje kmetijskih aktivnosti na ravni kmetije

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bomo z evropskimi s sredstvi iz Načrta za okrevanje in odpornost izvedli projekt Vzpostavitev orodja za trajnostno spremljanje kmetijskih aktivnosti na ravni kmetije. Gre za enega od osmih projektov digitalne preobrazbe na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva.

Namen projekta

Namen projekta je priprava informacijske platforme za izvedbo strateškega načrta skupne kmetijske politike ter uresničitev ciljev Strategije EU »od vil do vilic« in Strategije EU o biotski raznovrstnosti do leta 2030. Ravno tako bomo v okviru projekta pripravili podlago za izvajanje prihodnje direktive o tleh, ki temelji na Strategiji EU za tla do 2030.

Orodje za trajnostno spremljanje kmetijskih aktivnosti na ravni kmetije SI-FAST bo s pomočjo močnih analitičnih in poročevalskih funkcionalnosti predstavljalo kakovostno osnovo za pripravo gnojilnih načrtov ter odločanje o izvedbi ukrepov na kmetiji in omogočilo boljše delo svetovalcem javne službe kmetijskega svetovanja.

V okviru projekta bo vzpostavljeno orodje za trajnostno spremljanje kmetijskih aktivnosti na ravni kmetije, ki bo vključevalo:

 • integracijo različnih podatkovnih baz Agencije Republike Slovenije za okolje, MKGP in organov v sestavi;
 • posodobitev pedološke karte;
 • vzpostavitev sistema TLA.

Cilji projekta

Cilj projekta je vzpostavitev orodja za spremljanje bilance hranil na ravni kmetije (SI-FAST), ki je potrebno za izvajanje Strateškega načrta Skupne kmetijske politike. Da pa bi lahko bilanco hranil na ravni kmetije spremljali, je potrebna nadgradnja pedološke karte in vzpostavitev evidence TLA ter povezava podatkov iz različnih podatkovnih baz.

Za vzpostavitev orodja za trajnostno spremljanje kmetijskih aktivnosti na ravni kmetije se predvideva:

 • posodobitev pedološke karte,
 • priprava projektne in investicijske dokumentacije za potrebne aplikacije,
 • pomoč pri izvedbi in implementaciji projekta ter prenosu znanja,
 • nabava strojne opreme,
 • nabava programske opreme,
 • analiza možnosti povezovanja baz in opredelitev načina oziroma modela za povezovanje različnih podatkovnih baz ter definicija algoritmov,
 • vzpostavitev arhitekture in testiranje,
 • oblikovanje rešitev in aplikacije za statistične analize,
 • vzpostavitev analitične aplikacije z uporabo algoritmov strojnega učenja in umetne inteligence.

Končni cilj je vzpostavitev orodja za trajnostno spremljanje kmetijskih aktivnosti na ravni kmetije SI-FAST, s katerim bomo digitalizirali celosten sistem na področju kmetije. To bo pripomoglo k  pripravi bolj natančnih in trajnostnih intervencij, ki bodo temeljile na podatkih iz tega orodja.

Med cilji projekta je tudi usposabljanje svetovalcev javne službe kmetijskega svetovanja ter zaposlenih na MKGP in organih v sestavi s področja poslovne analitike in uporabe orodja SI-FAST ter s tem izboljšanje znanja s področja tal, gnojenja, izdelave gnojilnih načrtov in uporabe podatkovnih baz.

Vrednost in trajanje projekta

Skupna vrednost projekta je 1.838.035 EUR brez DDV. Projekt se financira iz evropskih sredstev v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. DDV se financira iz proračuna Republike Slovenije.

Projekt se bo zaključil do 30. junija 2026.