Skoči do osrednje vsebine

SOPA – Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci

Namen projekta je zmanjševanje čezmernega pitja alkohola in njegove negativne učinke na zdravje obravnavanega ter vzpostavitev odgovornega odnosa do alkohola pri vključenih deležnikih.

Prednostna naložba

Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti.

Specifični cilj

Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela. 

Kratek opis projekta/operacije

Osnovni namen projekta SOPA je zmanjšati čezmerno pitje alkohola in njegove negativne učinke na zdravje obravnavanega ter vzpostaviti odgovoren odnos do alkohola pri vključenih deležnikih. S podporo pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola posameznika posredno tudi zaščitimo pred potencialno izgubo zaposlitve zaradi težav, povezanih z alkoholom. V primeru brezposelnosti pa s podporo pri opuščanju čezmernega pitja alkohola posameznika posredno podpremo za izhod na trg delovne sile.

Predlagan pristop predpostavlja sodelovanje deležnikov iz zdravstvenega in socialnega sektorja, NVO in drugih deležnikov, katerih področja dela oz. programi obravnavajo ranljive populacijske skupine in katerih cilji vključujejo zmanjševanje socialne neenakosti in neenakosti v zdravju prebivalcev Slovenije.

Predvidena dinamika črpanja po letih (iz vloge za Odločitev o podpori)

2017: 966.752,75 eur
2018: 1.608.341,99 eur
2019: 2.000.932,67 eur
2020: 1.246.996,50 eur
2021: 176.976,09 eur

Skupaj: 6.000.000,00 eur