Skoči do osrednje vsebine

Podpisan izvedbeni dogovor o nakupu taktičnega transportnega letala C-27J Spartan

Ministrstvo za obrambo je 17. novembra 2021 sklenilo izvedbeni dogovor z Ministrstvom za obrambo Republike Italije za nakup taktičnega transportnega letala C-27J Spartan.
Ministra podpisujeta dogovor. V ozadju so zastave Slovenije, EU in Italije.

Podpisan izvedbeni dogovor o nakupu taktičnega transportnega letala C-27J Spartan | Avtor: Monika Sušanj, MORS

Podpis izvedbenega dogovora bo Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije omogočil nakup letala C-27J od Ministrstva za obrambo Republike Italije ter dolgoročno sodelovanje s celovitim pristopom zagotavljanja zmogljivosti vojaškega zračnega transporta z letalom C-27J. Vrednost podpisanega izvedbenega dogovora znaša približno 72 milijonov evrov z vključenim DDV, pri čemer je osnovna cena letala 48 milijonov evrov, cena dodatnih modulov (tovorni modul, modul za prevoz oseb, modul za prevoz okuženih oseb, modul za prevoz lažje in težje poškodovanih oseb s spremljanjem življenjskih funkcij in modul za gašenje požarov) znaša 11 milijonov evrov. V skupno ceno so vključeni tudi logistična  podpora, rezervni deli, usposabljanje posadk, uporaba simulatorjev, tehnična dokumentacija in končno certificiranje.

Nakup taktičnega transportnega letala je predviden v Resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025 in Srednjeročnem obrambnem programu Republike Slovenije 2018−2023. Da se zagotovijo finančna sredstva v načrtovanem obsegu in po načrtovani dinamiki za vzpostavljanje najpomembnejših vojaških zmogljivosti za opravljanje nalog Slovenske vojske ter za sodelovanje v sistemu kolektivne obrambe, je državni zbor leta 2020 sprejel tudi Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026. Kot je razvidno iz obrazložitve zakona, se z zakonom med drugim zagotavljajo tudi finančna sredstva za nakup taktičnega transportnega letala.

Nakup taktičnega transportnega letala je vključen v Letni načrt izvajanja investicij v Slovenski vojski na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 za leto 2021, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije na 83. redni seji dne 24. junija 2021. Za nakup taktičnega transportnega letala ima Ministrstvo za obrambo v trenutno veljavnem proračunu za leti 2021 in 2022 zagotovljena ustrezna finančna sredstva za plačila v letih 2021 in 2022.

Naročila, ki jih odda ena vlada drugi vladi, se izvajajo na podlagi medvladnih sporazumov, ki predstavljajo način nakupa obrambnih proizvodov in storitev. Vlada, ki je v tem primeru kupec (v tem primeru Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije), ne posluje s ponudnikom na obrambnem področju, saj prodajo opravi druga vlada. Podpisani medvladni sporazum je namreč dogovor med vladama dveh držav o nakupu druge vlade za prvo vlado, ne pa pogodba za nakup zahtevane opreme od proizvajalca. Nakup se nato opravi na podlagi sklenjene pogodbe med drugo vlado in dobaviteljem po pravilih druge vlade. Taki medvladni nakupi posledično zagotavljajo interoperabilnost med vojskami različnih držav in skupno varnost. Ministrstvo za obrambo Republike Italije že ima v uporabi taktično transportno letalo C-27J Spartan in bo Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije lahko omogočilo tudi ustrezno podporo pri uvajanju letala v operativno uporabo in pri logistični oskrbi.

Ministrstvo za obrambo je skladno z Uredbo o metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na obrambnem področju leta 2020 pripravilo ustrezno investicijsko dokumentacijo ter na podlagi potrjene investicijske dokumentacije pristopilo k nakupu taktičnega transportnega letala čez italijansko vlado.

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije je v začetku leta 2021 Ministrstvo za obrambo Republike Italije zaprosilo za možnost sodelovanja v okviru vojaškega letalstva ter za možnost nakupa letala C-27J čez Vlado Republike Italije. Na podlagi zaprosila je Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije prejelo ponudbo Ministrstva za obrambo Republike Italije za sodelovanje, in sicer s celovitim pristopom zagotavljanja zmogljivosti. Na podlagi primerjave informativne ponudbe italijanskega ministrstva in ponudbe proizvajalca Leonarda, pridobljene v okviru raziskave trga med pripravo novelacije investicijskega programa, je bilo ugotovljeno, da je ponudba Ministrstva za obrambo Republike Italije ekonomsko ugodnejša.

Vzpostavitev zmogljivosti vertikalnega premika v obliki letala C-27J Spartan bo predstavljala vzpostavitev dvonamenske nacionalne zmogljivosti, ki bo omogočala samostojnost in neodvisnost delovanja Slovenske vojske za potrebe premika sil na območje delovanja in z območja delovanja domov, zagotavljanje vzdržljivosti sil pri opravljanju nalog bojnega ali humanitarnega značaja, medicinsko evakuacijo sil Slovenske vojske in evakuacijo državljanov Republike Slovenije, vključno z reševanjem izoliranega osebja.

Podpisani izvedbeni dogovor bo zagotovil nakup osnovne platforme (C-27J Spartan baseline configuration) z balistično zaščito in vključenim modulom za prevoz za medicinske potrebe v obliki prevoza stabilnih pacientov oziroma ranjencev, posebnim modul za prevoz ranjencev na posebnih medicinskih nosilih, ki omogočajo aktivno spremljanje pomembnih življenjskih funkcij, ter posebnim modulom, ki omogoča prevoz kontaminiranega osebja, pri čemer obstaja nevarnost bakteriološke ali virusne okužbe.

Letalo C-27J Spartan italijanskega podjetja Leonardo je vojaško transportno letalo, ki bo izpolnjevalo zahteve v najzahtevnejšem okolju delovanja v najboljšem razmerju med zahtevami, učinkovitostjo, zanesljivostjo in predvsem visoko stopnjo preživetja.

Njegove tehnične zmogljivosti omogočajo prevoz pripadnikov Slovenske vojske in tovora v vseh vremenskih razmerah na razdaljah, daljših od 3500 kilometrov, in brez vmesnih postankov. Maksimalni dolet letala je 5865 kilometrov, leti pa lahko na maksimalni višini 9144m v razmerah standardne atmosfere. Letalo omogoča transport 46 oboroženih pripadnikov oziroma do 60 pripadnikov z osebno prtljago in transport tovora do maksimalne teže 11.300 kilogramov in maksimalne širine do 3,33 metra, višine do 2,6 metra in dolžine več kot osem metrov oziroma vključno s prostorom dvižnih tovornih repnih vrat več kot 11 metrov. Letalo spada med tipe letal širokotrupne konstrukcije (angl. Wide-Body). Poleg transporta  zavezniških standardnih palet 3 + 1 tipa 463L HCU-6E oziroma 5 + 1 tipa HCU-12 omogoča tudi prevoz tovora nestandardnih dimenzij, kot so vozila 4 x 4 (HMMWV, Toyota itn.). Stranska tovorna vrata letala omogočajo tudi skok s padalom za to usposobljenih in izurjenih enot.

Poganjata ga dva močna turbopropelerska motorja z zmogljivostjo 4637 konjskih moči, zaradi katerih lahko vzleta in pristaja tudi na nepripravljenih neasfaltiranih oziroma konstrukcijsko neurejenih improviziranih vzletno-pristajalnih površinah. Letalo lahko v operativni konfiguraciji leti in manevrira z obremenitvami, večjimi od trikratnega pospeška zemlje. Letalo ima tudi možnost nastavitve naklona letala za hitro natovarjanje in raztovarjanje tovora. Za na primer hitro natovarjanje in raztovarjanje na improviziranih letališčih, ki nimajo podpornih sistemov delovanja, je letalo opremljeno s pomožnim generatorjem (angl. Auxilary Power Unit), ki omogoča neodvisno delovanje letalskih električnih, hidravličnih in pnevmatskih sistemov brez pomoči delovanja glavnih motorjev oziroma zunanjega vira napajanja.

Leonardo C-27J Spartan tehnični podatki

Posadka pilot, sopilot in load master
Mere:
dolžina 22,7 m
razpon kril 28,7 m
višina 9,64 m
Mase:
največja vzletna 31.800 kg
tovor 11.600 kg
gorivo 12.320 litrov
Pogon 2 x Rolls-Royce AE 2100-D2A
Moč 2 x 3458 kW
Največji dolet 5.852 km
Največja višina letenja 9.144 metrov
Največja hitrost 602 km/h
Tovorni del 8–11 m x 3,33 m x 2,60 m
Konfiguracija
46 vojakov v polni bojni opremi
60 vojakov
34 padalcev
3 palete 463L HCU-6E + 1 paleta HCU-12 (na rampi)
6 palet HCU-12 (od tega ena na rampi)
do 36 nosil + 6 zdravstveno osebje
šest VIP potnikov + 18 dodatnih sedežev
6.000 oz. 9.850 litrov vode za gašenje požarov, odvisno od konfiguracije
manjša transportna vozila 4x4 (HMMWV, Toyota ..), helikopter Bell 206

Letalo C-27J Spartan je zasnovano z najsodobnejšimi tehnološkimi rešitvami, ima na primer stekleni kokpit (angl. Glass Cockpit), ter predstavlja najboljše razmerje med ceno in kakovostjo. Letalo najbolje podpira vojaške zahteve v svoji kategoriji v primerjavi z letali s prvotno civilno zasnovo.

Poleg nakupa letala z moduli bo izvedbeni dogovor zagotavljal tudi začetno logistično podporo, rezervne dele, tehnično dokumentacijo, usposabljanje, uporabo simulatorjev za usposabljanje, dodatno opremo in certifikacijo letala. Omogočal bo vzpostavitev partnerstva v okviru taktičnega zračnega transporta, ki temelji na skupni platformi, kar bo omogočilo vzpostavitev interoperabilnosti z italijansko vojsko, določanje skupnih zahtev za prihodnje operativne izzive, skupno operativno delovanje in izmenjavo posameznih delov sredstev, skupna usposabljanja pred napotitvijo na operacije, združevanje ter izmenjavo logističnih storitev in osebja ter opravljanje nalog znotraj že vzpostavljenih skupnih strateških pobud, in sicer Pobude za obrambno sodelovanje (Defence Cooperation Iniciative) ter Večnacionalnih kopenskih sil (Multinational Land Force).

Poudariti je treba, da je naše ministrstvo pred izzivom vzpostavitve zmogljivosti vertikalnega premika na daljših razdaljah, zato je vsaka pomoč dobrodošla. Italijanske oborožene sile imajo to zmogljivost že od svojega nastanka in njihovi namera ter volja do deljenja svojih izkušenj in sistema izobraževanja, usposabljanja in urjenja z namenom operativnega delovanja zmogljivosti, ki jo predstavlja letalo C-27J Spartan, bo neprecenljiv doprinos Slovenski vojski na poti h končnemu cilju njenega operativnega delovanja glede samozadostnosti in neodvisnosti. Zavedati se je treba, da je razlika med vertikalnim premikom tovora v skladu s civilno letalsko zakonodajo in vertikalnim premikom tovora v vojaškem območju. In prav pri operativnem delovanju na vojaškem področju sodelovanje z italijanskim sistemom predstavlja dobrobit na poti doseganja cilja Slovenske vojske.

Letalo C-27J Spartan je že v uporabi v številnih evropskih državah, in sicer v Bolgariji, Grčiji, Italiji, Litvi, Romuniji, Slovaški in Turčiji. Države uporabnice letala C-27J Spartan delujejo v okviru kluba uporabnikov pod vodstvom Evropske obrambne agencije, kar jim omogoča skupne nakupe rezervnih delov, optimizacijo vzdrževanja, usposabljanje pilotov za različne naloge, izvajanje skupnih vaj in druge vrste sodelovanja pri upravljanju letal.

Predvideni rok dobave taktičnega transportnega letala C-27J Spartan je najkasneje v roku 18 mesecev od podpisa izvedbenega dogovora.