Skoči do osrednje vsebine

Sredstva za investicije v Slovensko vojsko bodo v naslednjem letu komaj dosegla investicije za leto 2008

Podatki o višini proračunov Ministrstva za obrambo od leta 2008 do 2019 z rebalansom za leto 2020 ter predlogom sprememb za leto 2021 in predlogom za leto 2022

V tabeli so še podatki o višini obrambnih izdatkih v nominalni vrednosti in v procentu BDP po letih

leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 reb2020 predlog sprememb 2021 predlog 2022
Finančni načrt MORS v mio EUR 546,3 549,8 552,6 448,3 396 350,7 339,9 344 389 406,6 454 509,9 514,9 636,4 687,8
Obr. Izd. RS v mio EUR* 566,2 575,1 583 478,9 423 381,7 366,5 361,4 406,2 422,2 462,7 511,7 504,3 623,7 672,5
% obr. izd. RS v BDP * 1,49 1,59 1,6 1,29 1,17 1,05 0,97 0,93 1,01 0,98 1,01 1,07 1,1 1,28 1,3

Realizacija finančnih načrtov Generalštaba Slovenske vojske od leta 2008 do 2019, rebalans za leto 2020 in predloga sprememb za leti 2021 in 2022 s sredstvi za investicije

leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 reb2020 predlog sprememb 2021 predlog 2022
Finančni načrt SV v mio EUR 428 441,6 453,4 357,1 312,4 275,7 265,8 263,2 302,2 315,7 360,7 413,9 399,1 514,2 564,6
Plače 228,2 246,8 242,8 241,8 226,4 207,5 203,3 200,8 217,4 222,5 238,8 260,5 274 272,9 277,2
Tekoči stroški 96,6 82,1 73,7 74,8 63,2 55,4 52,9 51,9 74,4 72,1 74,5 81,8 76,8 138,7 153,9
Investicije 103,2 112,7 136,9 40,5 22,8 12,8 9,6 10,5 10,4 21,1 47,4 71,7 48,3 102,6 133,5
Vojaki SV v oklepnem vozilu

Vojaki SV v oklepnem vozilu | Avtor: MORS