Skoči do osrednje vsebine

Sodelovanje nevtralnih držav v mednarodnih operacijah in misijah

Vse nevtralne države, Avstrija, Švica, Švedska, Finska in Irska, sodelujejo na mednarodnih operacijah in misijah, tako v okviru misij EU kot tudi v okviru zavezništva NATO.

Avstrija

Avstrija sodeluje na mirovnih misijah Združenih narodov od leta 1960. V teh letih je na več kot 50 mirovnih in humanitarnih misij napotila več kot 90.000 vojaških ter civilnih pripadnikov. Številni pripadniki avstrijske vojske so bili imenovani tudi za poveljnike mirovnih operacij ZN. Trenutno sodelujejo na mirovnih misijah v Libanonu, Zahodni Sahari, Maliju, na Cipru in v Izraelu. Avstrijsko sodelovanje z Natom je vzajemno koristno in vzpostavljeno na različnih področjih, kot so razvoj zmogljivosti in interoperabilnosti, operacije in misije v podporo miru ter donacije v skrbniške sklade. Leta 1995 se je Avstrija pridružila tudi pobudi Partnerstvo za mir, leto pozneje pa je svoje pripadnike napotila v operacijo v BiH. Sodelovala je tudi v operaciji Isaf v Afganistanu, trenutno pa njeni pripadniki delujejo v operacijah Kforja na Kosovu in RSM v Afganistanu. Avstrijski pripadniki delujejo tudi na misijah in v operacijah EU, in sicer v EUFOR Althea v BiH, EUTM Mali in EUTM CAR (v preteklosti) ter EUNAVFOR MED Irini. Hkrati njihovi civilni strokovnjaki delujejo oziroma so delovali na civilnih misijah v Afganistanu, na Kosovu, v Gruziji, Palestini in Libiji.

 

Švica

Švica je prve pripadnike na mirovno misijo ZN napotila leta 1990, kar je sprožilo notranjepolitične razprave glede njene nevtralnosti. Uradno se je Švica OZN pridružila leta 2002. Trenutno na misijah ZN deluje približno 35 mirovnikov, in sicer na Bližnjem vzhodu, v Kongu, Južnem Sudanu, Maliju, Kašmirju in Zahodni Sahari. Mirovniki, napoteni na te misije, so neoboroženi, saj pošiljanje oboroženih častnikov na omenjene misije ni dovoljeno. Švica je tudi dolgoletna partnerica Nata, pri čemer se je njuno dvostransko sodelovanje začelo s podpisom pobude Partnerstvo za mir leta 1996, leto za tem je država postala tudi članica Evro-atlantskega partnerskega sveta. Njuno sodelovanje temelji na politiki vojaške nevtralnosti Švice. Švicarsko pravo izključuje sodelovanje njenih vojakov v bojnih operacijah, zato sodelujejo le v operacijah, ki jim je mandat dodelil OZN oziroma OVSE, in se vključujejo izključno na podlagi prostovoljstva. V preteklosti so podprli Natovo misijo na Kosovu in v Afganistanu. Svojo podporo Natu izkazujejo tudi z izobraževanjem in usposabljanjem držav zaveznic ter njenih partnerjev. V okviru EU Švica sodeluje predvsem na civilnih misijah SVOP v Ukrajini in Sahelu ter v operaciji Euforja Althea v BiH.

 

Finska

Finska je v mednarodnih operacijah in na misijah začela sodelovati leta 1950, trenutno pa sodeluje v 11 vojaških operacijah in na misijah v okviru EU, Nata ter OZN. Njihov največji kontingent deluje na misiji UN UNIFIL v Libanonu, prisotni pa so tudi na misiji UNTSO na Bližnjem vzhodu in misiji MINUSMA v Maliju. V zadnjih letih so Finci okrepili svoj prispevek pri programih usposabljanj za delovanje v mirovnih operacijah. Finsko sodelovanje z Natom je zasnovano na dolgoletni politiki vojaške nevtralnosti. Kljub temu Finska vseskozi prispeva k Natovim operacijam in misijam, prednostno na Zahodnem Balkanu, in sicer na Kosovu in v preteklosti v BiH, ter na Bližnjem vzhodu, in sicer v Iraku – NMI in Afganistanu – RSM, pred tem tudi Isaf. Do danes je Finska namenila približno 14 milijonov USD finančne pomoči v sklad ANATF. Od leta 2015 deluje v mednarodni koaliciji za boj proti ISIL (OIR), svoj prispevek pa namenja tudi v okrepljene Natove odzivne sile (eNRF). V okviru EU njeni pripadniki sodelujejo v operacijah EUNAVFOR MED Irini, EUTM Mali in EUTM Somalija ter hkrati redno prispevajo v sestavo bojnih skupin EU. Svoje delovanje na misijah in v operacijah Finci prednostno usmerjajo na civilne misije, s poudarkom na sodelovanju policistov.

 

Švedska

Švedske oborožene sile s približno 400 pripadniki aktivno sodelujejo v številnih mednarodnih operacijah in na misijah po vsem svetu, s poudarkom na sodelovanju na mirovnih misijah. Svoje pripadnike je Švedska v okviru ZN na mirovno misijo prvič napotila leta 1948, v tem času pa so leta 1956 delovali še na misiji UNEF v Egiptu in leta 1964 na misiji UNFICYP na Cipru. Trenutno pripadniki opravljajo svoje naloge na misiji UNMOGIP v Indiji in Pakistanu, na misiji MINUSMA v Maliju, na misiji UNTSO na Bližnjem vzhodu, na misiji MINUSRO v Zahodni Sahari in na misiji UNMHA v Jemnu. Švedska je tudi vidnejša partnerica Nata, pri čemer je v okviru zavezništva leta 1995 svoje pripadnike prvič napotila v operacijo v BiH. Danes sodelujejo v operaciji Kforja na Kosovu in v operaciji RSM v Afganistanu, pred tem v operaciji Isaf, svoj prispevek pa namenjajo tudi v okrepljene Natove odzivne sile (eNRF). Švedska je prav tako redna donatorka finančne pomoči v sklad ANATF, v katerega je do zdaj namenila približno 13 milijonov USD. Hkrati je tudi članica in prispevnica v mednarodno koalicijo za boj proti ISIL (OIR). V okviru EU njeni pripadniki sodelujejo na misijah EUTM Mali, EUTM Somalija in EUTM RCA ter v pomorski operaciji EUNAVFOR MED IRINI. Švedski pripadniki sodelujejo tudi v večnacionalni pobudi HAW (Heavy Airlift Wing) na Madžarskem, v kateri sodeluje tudi RS, in v nadzorni komisiji (NNSC) v demilitarizirani coni med Korejama.

 

Irska

Irska je že več let aktivna udeleženka v mednarodnih mirovnih operacijah in na misijah. V tem času so njene oborožene sile pridobile ogromno izkušenj in velik mednarodni ugled, na kar so Irci zelo ponosni. Od leta 1958 neprekinjeno sodelujejo v mirovnih operacijah OZN v Maliju, Libanonu, Kongu na Cipru itn., kamor napotijo tudi razmeroma veliko pripadnikov glede na majhnost države. Na Irskem imajo šolo usposabljanja OZN (UN Training School Ireland). Tudi z Natom Irska že več kot dve desetletji uspešno sodeluje na številnih obrambnih področjih, kot so razvoj zmogljivosti in interoperabilnosti, operacije in misije v podporo miru ter krizno odzivanje. Njeni pripadniki so bili v okviru Nata prvič napoteni v mednarodno operacijo v BiH ter pozneje sodelovali tudi v operacijah Isaf in RSM, trenutno pa sodelujejo v operaciji Kforja. Leta 1999 se je Irska pridružila Evro-atlantskemu partnerskemu svetu in Partnerstvu za mir, v okviru katerega sodeluje pri načrtovanju mirovnih operacij ter sooblikuje operativne in logistične postopke ter usposabljanja. V okviru EU sodeluje oziroma je sodelovala v operacijah EUFOR Althea, EUTM Mali, EUNAVFOR MED Sophia in Irini ter EUFOR Chad, v kateri so imeli tudi položaj poveljnika operacije. Irska letos sodeluje tudi v bojnih skupinah EU z vodilno državo Nemčijo (druga polovica leta 2020, od osem do deset pripadnikov).