Skoči do osrednje vsebine

EU se je na spremembe mednarodnih odnosov in varnostnega okolja odzvala s krepitvijo svoje strateške avtonomije zaradi izboljšanja evropskega stebra Nata. V okviru skupne varnostne in obrambne politike EU so se oblikovale iniciative za krepitev evropske obrambne industrije in povečanje sodelovanja držav članic pri razvoju zmogljivosti. Tudi znotraj pobude EU o mirnodobnem strukturnem sodelovanju PESCO veljajo skupaj dogovorjene ambicije o doseganju dveh odstotkov BDP za obrambne izdatke ter o 20 odstotkih teh za obrambne investicije.

Obrambni izdatki kot delež BDP držav EU (Velika Britanija ni vključena v pregled) so pripravljeni na podlagi odprtih virov SIPRI[1] in se nekoliko razlikujejo od uradnih podatkov, ki jih ima Nato in so zaupne stopnje (»interno«).

[1] Vir: Military Expenditure Database 2020, https://www.sipri.org/databases/milex.

Država 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bolgarija 1,50% 1,30% 1,30% 1,30% 1,20% 1,50% 3,20%
Hrvaška 1,60% 1,80% 1,80% 1,60% 1,70% 1,60% 1,70%
Češka 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,10% 1,20%
Estonija 1,90% 1,90% 2,00% 2,10% 2,00% 2,00% 2,10%
Madžarska 0,90% 0,90% 0,90% 1,00% 1,10% 1,20% 1,20%
Latvija 0,90% 0,90% 1,00% 1,50% 1,60% 2,10% 2,00%
Litva 0,80% 0,90% 1,10% 1,50% 1,70% 2,00% 2,00%
Poljska 1,80% 1,90% 2,10% 1,90% 1,90% 2,10% 2,00%
Romunija 1,30% 1,30% 1,50% 1,40% 1,70% 1,80% 2,00%
Slovaška 1,00% 1,00% 1,10% 1,10% 1,10% 1,20% 1,80%
Slovenija 1,00% 1,00% 0,90% 1,00% 1,00% 1,00% 1,10%
Avstrija 0,80% 0,70% 0,70% 0,70% 0,80% 0,70% 0,70%
Belgija 1,00% 1,00% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90%
Ciper 1,60% 1,50% 1,70% 1,40% 1,60% 1,80% 1,60%
Danska 1,20% 1,10% 1,10% 1,20% 1,10% 1,30% 1,30%
Finska 1,50% 1,50% 1,50% 1,40% 1,40% 1,40% 1,50%
Francija 1,80% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90%
Nemčija 1,20% 1,10% 1,10% 1,10% 1,20% 1,20% 1,30%
Grčija 2,40% 2,30% 2,50% 2,50% 2,50% 2,60% 2,60%
Irska 0,50% 0,50% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%
Italija 1,40% 1,30% 1,20% 1,30% 1,40% 1,30% 1,40%
Luksemburg 0,40% 0,40% 0,50% 0,40% 0,60% 0,60% 0,60%
Malta 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,60%
Nizozemska 1,20% 1,20% 1,10% 1,20% 1,20% 1,20% 1,30%
Portugalska[1] 2,10% 1,80% 1,80% 2,00% 1,70% 1,90% 1,90%
Španija 1,30% 1,30% 1,30% 1,10% 1,20% 1,30% 1,20%
Švedska 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,00% 1,00% 1,10%
[1] Podatki za Portugalsko iz baze SIPRI so neverodostojni, saj so njeni obrambni izdatki približno 1,35 odstotka BDP.

Večina držav članic EU zvišuje obrambne izdatke. V zadnjih dveh letih sta v primerjavi z letom 2017 obrambne izdatke za več kot 0,5 odstotka zvišali Slovaška in Bolgarija. Za 0,2 odstotka ali več so jih zvišale Portugalska, Danska, Češka, Romunija, Litva in Latvija. Osem držav je leta 2019 za obrambo namenilo enak delež kot leta 2017, pri čemer pa so nekatere leta 2018 dosegle višji delež BDP za obrambo.

Analiza primerljivih držav EU

Države z nižjimi obrambnimi izdatki in zastarelimi zmogljivostmi, in sicer Vzhodna Evropa in Zahodni Balkan, bolj zvišujejo obrambne izdatke kot države, ki že imajo sodobne zmogljivosti. V zadnjih dveh letih izstopata Bolgarija in Slovaška, ki sta v kratkem času obrambne izdatke zelo povečali, toda že pred tem so od leta 2015 obrambne izdatke bistveno povečale tudi Latvija, Litva in Romunija.

Analiza primerljivih držav, in sicer Bolgarije, Hrvaške, Češke, Estonije, Madžarske, Latvije, Litve, Poljske, Romunije, Slovaške in Slovenije, izpostavlja Slovenijo, ki namenja za obrambo najmanjši delež BDP, in sicer 1,1 % leta 2019. V povprečju so te države za obrambo namenile 1,85 % BDP. Od leta 2015 do 2019 je Slovenija povečala obrambne izdatke za 0,12 %, primerjane države pa so jih v povprečju povečale za 0,51 % BDP.

Trend kaže, da bodo Hrvaška in Slovaška leta 2022, Bolgarija leta 2023 ter Češka in Madžarska leta 2024 dosegle 2 % BDP za obrambne izdatke.