Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za javno upravo je partner v mednarodnem konzorciju 50 projektnih partnerjev iz kar 19 različnih držav pri projektu TOOP. Namen projekta TOOP je proučitev možnosti in uvedba principa »samo enkrat« na različnih pilotnih e-storitvah za poslovne subjekte.

Načelo »samo enkrat« (angl. »once-only-principle«) ima pomembno mesto v vseh strateških dokumentih Evropske komisije za področje modernizacije javne uprave, dviga njene učinkovitosti, odprave administrativnih ovir in seveda razvoja e-uprave. Prvič je bil na politični ravni izpostavljen v zaključkih Evropskega sveta oktobra 2013, vključen pa je v Strategijo razvoja digitalnega notranjega trga (maj 2015) in EU Akcijski načrt razvoja e-uprave (april 2016).

Namen projekta TOOP je proučitev možnosti (prednosti, ovire) in uvedba načela »samo enkrat« na različnih pilotnih e-storitvah za poslovne subjekte po načelu federativne arhitekture po državah (kar pomeni, da je vsaka država odgovorna za svojo specifiko pridobivanja podatkov) kot tudi za vzpostavitev temeljev za splošno uveljavitev tega načela na evropski ravni.

Predvidene so sledeče pilotne storitve, na katerih se bodo preskušali rezultati projekta:

  • Cross-border e-Services for Business Mobility,
  • Updating Connected Company Data,
  • Online Ship and Crew Certificates.

Uveljavitev načela »samo enkrat« je tudi eden od ciljev Ministrstva za javno upravo, saj projekt naslavlja elektronske storitve za poslovne subjekte, zato ministrstvo kot partner z udeležbo v projektu naslavlja sledeče prioritete:

  • elektronske storitve poslovnega portala EUGO oziroma portala SPOT (eVem) za čezmejno priglasitev dejavnosti oziroma registracijo podjetja (povezano tudi z našimi preteklimi aktivnostmi v projektih EU in tudi trenutnim projektom Enotna poslovna točka (EPT)),
  • uveljavitev koncepta za pridobivanje podatkov preko Pladnja na ravni EU, po konceptu federativno zasnovane arhitekture (kar pomeni, da vsaka država poskrbi za pridobivanje podatkov iz svojih registrov, projekt pa izdela platformo za izmenjavo podatkov med »pladnji« držav),
  • vključenost nacionalnih rešitev storitev zaupanja na EU raven.

V mednarodnem konzorciju pri projektu TOOP sodeluje 50 projektnih partnerjev iz kar 19 različnih držav (Estonija, Poljska, Luksemburg, Nizozemska, Romunija, Italija, Slovenija, Avstrija, Danska, Finska, Nemčija, Latvija, Litva, Norveška, Slovaška, Švedska, Turčija, Grčija in Bolgarija).

***

Projekt TOOP je financiran iz Okvirnega programa za raziskave in inovacije (Obzorje 2020), na podlagi pogodbe o dodelitvi sredstev številka 737460, s pričetkom 1. 1. 2017 in trajanjem do 30. 9. 2020.