Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za javno upravo je partner v mednarodnem konzorciju 50 projektnih partnerjev iz 19 različnih držav (Estonija, Poljska, Luksemburg, Nizozemska, Romunija, Italija, Slovenija, Avstrija, Danska, Finska, Nemčija, Latvija, Litva, Norveška, Slovaška, Švedska, Turčija, Grčija in Bolgarija).

Pincip »Once-only« (ali »podatek samo enkrat«) ima pomembno mesto v vseh strateških dokumentih Evropske komisije za področje modernizacije javne uprave, dviga njene učinkovitosti, odprave administrativnih ovir in seveda razvoja e-uprave. Prvič je bil na politični ravni izpostavljen v zaključkih Evropskega sveta oktobra 2013, vključen pa je v Strategijo razvoja digitalnega notranjega trga (maj 2015) in EU Akcijski načrt razvoja e-uprave (april 2016).

Namen projekta TOOP je proučitev možnosti (prednosti, ovire) in uvedba principa »once-only-principle« (princip »samo enkrat«) na različnih pilotnih e-storitvah za poslovne subjekte po načelu federativne arhitekture po državah (kar pomeni, da je vsaka država odgovorna za svojo specifiko pridobivanja podatkov) kot tudi za vzpostavitev temeljev za splošno uveljavitev tega principa na ravni EU. Predvidene so sledeče pilotne storitve, na katerih se bodo preskušali rezultati projekta:

  • Cross-border e-Services for Business Mobility
  • Updating Connected Company Data
  • Online Ship and Crew Certificates

Uveljavitev tega principa je tudi eden izmed ciljev našega ministrstva, saj projekt naslavlja e-storitve za poslovne subjekte, zato ministrstvo z udeležbo naslavlja sledeče prioritete v projektu:

  • e-storitve poslovnega portala EUGO oz. eVEM za čezmejno priglasitev dejavnosti oz. registracijo podjetja (povezano tudi z našimi preteklimi aktivnostmi v EU projektih in tudi trenutnim projektom, povezanim z EPT);
  • uveljavitev koncepta za pridobivanje podatkov preko Pladnja na ravni EU, po konceptu federativno zasnovane arhitekture (kar pomeni, da vsaka država poskrbi za pridobivanje podatkov iz svojih registrov, projekt pa izdela platformo za izmenjavo podatkov med »pladnji« držav);
  • vključenost nacionalnih rešitev storitev zaupanja na EU raven.

Projekt TOOP je financiran iz Okvirnega programa za raziskave in inovacije (Obzorje 2020), na podlagi pogodbe o dodelitvi sredstev št. 737460 s pričetkom 1. 1. 2017 in trajanjem do 30. 9 .2020.

Projekt TOOP se je začel 1. 1. 2017 in bo trajal 39 mesecev.

Iskalnik