Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za javno upravo je partner v mednarodnem konzorciju desetih projektnih partnerjev iz petih evropskih držav (Španija, Združeno kraljestvo, Italija, Norveška, Slovenija). Mednarodni konzorcij je v Okvirnem programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (Horizon 2020) prijavil projekt »Nabavljamo za vas« v trajanju 36 mesecev, ki je pridobil nepovratna sredstva v deležu 100 % iz programa Obzorje 2020. Dva projektna partnerja sta iz Slovenije, poleg ministrstva je projektni partner tudi Inštitut Jožefa Stefana.

Cilji projekta

Projekt bo določil enotno shemo in zagotovil enoten prostor, kjer se bodo beležili historični podatki o javnih naročilih. Ti podatki bodo na voljo drugim uporabnikom in v pomoč pri pripravi njihovih politik.

Osnovni cilj projekta je razvoj informacijskih orodij, s katerimi bi z analizo historičnih podatkov javnih naročil iskali vzorce, s katerimi bi lahko zaznavali morebitne anomalije v izvajanju postopkov javnega naročanja, izsledke pa uporabili za izboljšanje obstoječe zakonodaje.

Drugi cilj projekta pa je vzpostavitev interaktivne spletne aplikacije za tekoče stanje javnih naročil v Sloveniji, ki bi javna naročila v Sloveniji zainteresirani javnosti predstavljala transparentno (nadgradnja obstoječe aplikacije Statist). Aplikacija bi imela na voljo več filtrov iskanja (po datumu, predmetu naročanja, naročniku, posameznem ponudniku), imela pa bi tudi možnost podrobnejšega pogleda, vse do podrobnosti posameznega javnega naročila.

Stanje

Javna naročila so izjemno pomemben del gospodarstva vsake države, v EU pa predstavljajo povprečno okoli 15 % potrošnje BDP. V Sloveniji je zbiranje podatkov o javnih naročilih v primerjavi z nekaterimi drugimi evropskimi državami dobro urejeno. Podatki se namreč zbirajo na Portalu javnih naročil (enarocanje.si), ki ga vodi Uradni list. 

Na področju zbiranja podatkov se je uveljavila iniciativa OCDS (Open Contracting Data Standard), ki sistemsko ureja podatke javnih naročil v vseh fazah. Težava je v poenotenju in vpeljavi tega standarda v vse organe javnega naročanja, saj zaradi potrebnih finančnih vlaganj prihaja do zamikov pri implementaciji, kljub temu, da države članice EU z uporabo tega standarda načelno soglašajo. Ker pa omenjeni standard vedno bolj jasno podpira tudi Evropska komisija, predvidevamo, da bo v prihodnje vendarle prišlo do njegove uveljavitve.

Namen projekta

Namen projekta je priprava strukture, ki bi zbrala čim več podatkov iz postopkov javnega naročanja in jih ustrezno kataloško razvrstila. Podatki bi bili zbrani v tako imenovanem knowledge graph in zaradi narave OCDS primerljivi po sorodnih kategorijah. Nabor podatkov bi bil uporaben za pripravo različnih analiz, tudi za primerjave med posameznimi državami.

Pripravljen bo tudi nabor orodij za analizo podatkov, ki bi lahko služili za iskanje anomalij v postopkih javnega naročanja. Postopki javnega naročanja so definirani v direktivah EU (24/2014), večina držav pa ima znotraj postopkov javnega naročanja svoje posebnosti (različni pragovi, nekoliko različna pravila in podobno).

Vloga Ministrstva za javno upravo v projektu

Ministrstvo za javno upravo je eden od partnerjev v mednarodnem konzorciju. Mednarodni konzorcij je v Okvirnem programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 prijavil projekt »They buy for you« v trajanju 36 mesecev (od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020), ki je pridobil nepovratna sredstva v višini 100 % iz Obzorja 2020 po pogodbi številka 780247. Projekt ima uradni naziv TheyBuyForYou - AMD-780247-67, ime pa smo poslovenili v Nakupujemo za vas.

Sodelujoči v projektu:

  • SINTEF, Norveška,
  • OESIA, Španija,
  • Ayuntamiento Zaragoza, Španija,
  • Open Corporates partnership, Združeno kraljestvo,
  • Open Opps, Združeno kraljestvo,
  • UPM, Španija,
  • CERVED, Italija,
  • Ministrstvo za javno upravo, Slovenija,
  • Inštitut Jožef Štefan, Slovenija.