Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za javno upravo je partner v mednarodnem konzorciju desetih projektnih partnerjev iz petih evropskih držav (Španija, Združeno kraljestvo, Italija, Norveška, Slovenija). Mednarodni konzorcij je v Okvirnem programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (Horizon 2020) prijavil projekt »Nabavljamo za vas« v trajanju 36 mesecev, ki je pridobil nepovratna sredstva v deležu 100 % iz programa Obzorje 2020. Dva projektna partnerja sta iz Slovenije, poleg ministrstva je projektni partner tudi Inštitut Jožefa Stefana.

Cilj projekta je razvoj informacijskih orodij, kjer bi z analizo historičnih podatkov javnih naročil iskali vzorce, s katerimi bi lahko zaznavali morebitne anomalije v izvajanju postopkov javnega naročanja, izsledke pa uporabili za izboljšanje obstoječe zakonodaje. Drugi cilj projekta pa je kreacija interaktivne spletne aplikacije za tekoče stanje javnih naročil v Sloveniji, ki bi javna naročila v Sloveniji zainteresirani javnosti predstavljala transparentno (nadgradnja obstoječe aplikacije Statist). Aplikacija bi imela na voljo več filtrov (datumski, po predmetu naročanja, po naročniku, po posameznem ponudniku,…), imela pa bi tudi možnost podrobnejšega pogleda, vse do podrobnosti posameznega javnega naročila.

Iskalnik