Skoči do osrednje vsebine

Vzpostavitev projektne pisarne in organizacija ter izvajanje izobraževanj ter usposabljanj za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog

Projektna pisarna je središče vseh komponent projekta »droge«, kjer se bodo generirale in stekale vse ključne izvedbene dimenzije projekta.

Prednostna naložba

Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti.

Specifični cilj

Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela.

Kratek opis in cilji projekta/operacije

Projektna pisarna bo središče vseh komponent projekta, kjer se bodo generirale in stekale vse ključne izvedbene dimenzije projekta. V tem okviru se bodo pripravljala in izvajala vsa javna naročila. V okviru  projektne pisarne bo potekalo celotno sodelovanje z drugimi institucijami in strokovnjaki, potekale bodo vse nacionalne konference o odvisnostih, vsa usposabljanja in izobraževanja za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog.

Spremljale se bodo aktivnosti mobilnih enot, novo zaposlene, njihovo povezovanje z lokalnimi skupnostmi in drugimi službami ter ustanovami ter iskalo in njihovo vzdržnost ter trajnost. Celota načrtovanih aktivnosti projektne pisarne posredno prispevajo k izboljšanju storitev za uporabnike drog, njihove partnerje, svojce ter lokalne skupnosti in spodbujajo inovativne rešitve ter družbeno solidarnost. 

Projektna pisarna bo skrbela, da bodo v celoti doseženi cilji:

  • vzpostavitev operativne projektne pisarne,
  • usposobiti do 14 strokovnjakov za delo z uporabniki, od katerih bosta dve osebi zaposleni v projektni pisarni,
  • izvedba rednih usposabljanj, izobraževanj in letnih nacionalnih konferenc o odvisnostih 

Predvidena dinamika črpanja po letih

2017: 71.577,92 eur
2018: 76.984,63 eur
2019: 76.984,63 eur
2020: 76.984,63 eur
2021: 76.984,63 eur
2022: 76.984,63 eur

Skupaj: 456.501,07 eur