Skoči do osrednje vsebine

Izvajalci programov poročajo o svojem delu na predpisanih obrazcih.

Spoštovani izvajalci programov!

Pred vami je navodilo za vmesno vsebinsko in finančno poročanje o izvajanju programa, za katerega imate z Ministrstvom za zdravje sklenjeno pogodbo o sofinanciranju do leta 2025.

Vmesna poročila so namenjena rednemu spremljanju izvajanja programa in zagotavljanju namenske porabe proračunskih sredstev. Po zaključku programa bo potrebno pripraviti tudi končno poročilo o doseženih rezultatih programa, skladno z oddano prijavo.

  • Vmesna vsebinska in finančna poročila je potrebno oddati v rokih, določenih po pogodbi, preko sistema za e-račune in sicer kot priloge k e-računu.
  • Stroške programa je skladno s pogodbo potrebno voditi na posebnem stroškovnem mestu.
  • Nad vašim delom bomo izvajali vsebinski in finančni nadzor.

Želimo vam uspešno delo!