Skoči do osrednje vsebine

Dobro duševno zdravje je temelj zdravja nasploh ter posledično socialne, družinske in gospodarske stabilnosti, družbene blaginje ter kakovosti življenja ljudi. Duševne motnje so veliko breme za posameznike in njihove bližnje, pomenijo pa tudi veliko izgubo in obremenitev za gospodarske, socialne in izobraževalne sisteme.

Programi krepitve duševnega zdravja so programi promocije in varovanja duševnega zdravja za otroke in mladostnike, aktivno populacijo in starejše v različnih okoljih: šolsko, delovno in lokalne skupnosti z namenom okrepitve specializirane pomoči, preprečevanja težav ter hitremu in učinkovitemu ukrepanju ob njihovem nastanku. Delujejo za dosego dveh ciljev: izboljšanje duševnega zdravja populacije otrok, mladostnikov, aktivne populacije in starejših ter krepitev strokovnih kapacitet za naslavljanje problemov  duševnega zdravja populacije.

Programi svetovanj in psihosocialne pomoči v duševni stiski so programi, ki delujejo za zagotavljanje storitev svetovanj, ki dopolnjujejo storitve javnega zdravstva ter ponujajo individualno ali skupinsko obravnavo posameznikom, parom in družinam v akutni duševni stiski. Cilj svetovanj je zmanjšanje bremena duševnih bolezni, čustvenih stisk ter obvladovanju samomorilnega vedenja. Svetovanja so primarno namenjena podpori razreševanju duševnih stisk posameznika in njegovih bližnjih ter učenja spoprijemanja s težavami.

V programskem obdobju 2023 do 2025 sofinanciramo naslednje programe:

Programi: