Skoči do osrednje vsebine

Programi društev bolnikov prispevajo k ozaveščenosti različnih javnosti o kroničnih nenalezljivih bolezni in opolnomočenju bolnikov, da lahko najbolje prispevajo k uspešnosti obravnave kronične bolezni in pridobijo večji nadzor nad odločitvami in aktivnostmi, ki vplivajo na njihovo zdravje in blagostanje.

Cilj programov je opolnomočenje bolnikov s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi ter ozaveščanje širše javnosti o dejavnikih tveganja, zdravljenju in preprečevanju zapletov za različne kronične nenalezljive bolezni in stanj.

Programi tako prispevajo k izvajanju sprejetih nacionalnih strateških dokumentov in smernic na področju kroničnih nenalezljivih bolezni in stanj za dvig zdravstvene pismenosti, z ukrepi opolnomočenja bolnikov in njihovih svojcev ter ozaveščanju širše skupnosti in posameznih specifičnih skupin. Programi prispevajo k večji prepoznavnosti in uresničevanju Evropskega kodeksa proti raku in ukrepom, ki so opredeljeni v Evropskem kodeksu proti raku.

V programskem obdobju 2023 do 2025 sofinanciramo naslednje programe:

Programi: