Skoči do osrednje vsebine

Prihodnost Evropske unije - kakšno je vaše mnenje

Dialog z državljani je neprestan proces, zato vabljeni, da se aktivno vključite in delite vaše mnenje o pomembnih vprašanjih skupne evropske prihodnosti.

Evropska unija je pozitivno vplivala na razvoj Slovenije. Notranji trg nudi številne prednosti tako državljanom kot podjetnikom. Študentske izmenjave so mladim omogočile spoznavanje drugih evropskih držav in lažje vključevanje na trg dela. Ne pozabimo tudi na mirno in čisto okolje, v katerem živimo.

Kljub prednostim in dosežkom EU so se v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske odločili za izstop. Brexit in gospodarska kriza sta okrepila razpravo in razmišljanja o prihodnosti EU. Enotno mnenje je, da se EU mora spremeniti in razvijati. Ampak kako?

Do danes so politični voditelji oblikovali nekaj predlogov za prihodnji razvoj, kot npr. Belo knjigo o prihodnosti Evrope in Rimsko izjavo voditeljev 27 držav članic in institucij EU iz marca 2017.

Ampak Evropska unija smo vsi njeni državljani. Razprava o spremembah in prihodnosti Evropske unije je bila v letu 2018 odprta za prav vse državljane EU. Rezultati posvetovanj in predlogi državljanov so zbrani v poročilu za voditelje držav in vlad EU, ki so se srečali decembra 2018 in so razpravljali o prednostnih nalogah za ukrepanje v naslednjih nekaj letih.

Posveti med junijem in oktobrom 2018 so bili namenjeni neposrednemu dialogu z državljani. Dialoga z državljani pa ne vidimo kot enkraten projekt, ampak kot neprestan proces.

  • Posvet v Ljutomeru

    Mladi so poudarili, da mora slovenska prihodnost v EU ostati trajnostno naravnana: razvijati moramo ekološko kmetijstvo, male kmetije, butični turizem, ter izkoristiti slovensko nišo naravnega okolja in lokalno pridelane hrane. Ker je bilo med udeleženci tudi več starejših, smo v razpravi pozornost namenili tudi medgeneracijskemu sodelovanju in idejam, kako izkoristiti potenciale takšnega sodelovanja v dobro starih in mladih.

  • Posvet v Škofji Loki

    Z mladimi smo odpirali razpravo o populizmih, socialni pravičnosti, reševanju migracij v državah izvora in tem, da mora EU ostati humana. Izpostavili smo številne dobre prakse povezovanja evropskih mest. Pri vse bolj pereči problematiki staranja prebivalstva pa smo slišali tudi zamisli, kako poskrbeti tako za stare in mlade na področju stanovanjskih vprašanj.

  • Posvet v Grosupljem

    Razpravljali smo predvsem o evropskih sredstvih in projektih. Večinsko mnenje lokalnih skupnosti je, da morajo biti sredstva tudi v prihodnje namenjena financiranju osnovne infrastrukture, kot so ceste, vodovod in kanalizacija, in ne le za tako imenovane mehke vsebine.