Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica - Ribnica - Kočevje 31,3 milijona 31.12.2022
Rekonstrukcija ceste Bloška Polica – Sodražica skozi Žimarice 2.158.874 2022
Obnova vozišča po postopku hladne reciklaže na cesti Bloška Polica- Sodražica od km 11,600 do km 12,700 930.259 realizirano
Obnova vozišča po postopku hladne reciklaže na cesti Sodražica - Hrib od km 3,850 do km 4,850 433.443 realizirano
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v občini Sodražica 272.640 30.09.2023
Sprehodi skozi naše trge - vzpostavitev treh urbanih središč 112.049 31.12.2021

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.