Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Navezovalna cesta Zavrč - Formin na hitro cesto Hajdina - Ormož 20 milijonov v pripravi
Kolesarska povezava Ptuj - Markovci - Gorišnica 3.492.273 2023
Ureditev križišča »Moškanjci« na glavni cesti Spuhlja-Ormož z lokalno cesto za Moškanjce 968.126 realizirano
Lokalni namakalni sistem v občini Gorišnica 919.869 realizirano
Projekt dveh stanovanjskih skupin v ZUDV Dornava - lokacija Gorišnica 554.002 marec 2023
Gradnja hitre ceste Ptuj - Ormož 70.967 gradnja po pridobitvi gradbenega dovljenja

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.