Skoči do osrednje vsebine

Razmislek o prednostnih nalogah slovenskega predsedovanja Svetu EU mora na strateški ravni izhajati iz razmer in trendov v EU ter pričakovanj Slovenije za boljšo skupnost, ki bo omogočala uresničevanje naših razvojnih ciljev v EU in prikaz naše odličnosti. Prvi osnutek prednostnih nalog slovenskega predsedovanja Svetu EU v drugi polovici 2021 je Vlada RS sprejela septembra 2019.

Do predsedovanja moramo tako kot vsako predsedstvo pripraviti programski okvir, ki ga sestavljajo:

  1. 18-mesečni program tria predsedstev,
  2. šestmesečni program predsedovanja s prednostnimi nalogami predsedstva in
  3. okvirni začasni dnevni redi za vodenje vsake sestave Sveta EU v času predsedovanja.

Za zagotovitev tekočega dela Sveta EU tri zaporedne predsedujoče države (tako imenovani trio predsedstev) določijo dolgoročne cilje in pripravijo skupni program, v katerem opredelijo teme in najbolj aktualna vprašanja, ki bodo v 18-mesečnem obdobju obravnavana v Svetu EU. Na podlagi tega programa vsaka od treh držav pripravi lasten, podrobnejši šestmesečni program.

Tudi tokrat sodelujemo v triu z Nemčijo (predseduje v drugi polovici 2020) in Portugalsko (predseduje v prvi polovici 2021). Predlog 18-mesečnega programa Nemčije, Portugalske in Slovenije bo na Svetu EU za splošne zadeve predvidoma potrjen junija 2020.

Šestmesečni program predsedovanja je razdeljen na dva dela. Prvi del zajema pregled vseh tistih zadev, ki jim posamezno predsedstvo želi nameniti posebno pozornost v času vodenja Sveta EU. Gre za tako imenovane prednostne naloge predsedovanja. Drugi del, ki je bistveno obširnejši, v največji meri sledi tako imenovani podedovani agendi. Gre za akte, ki so že na dnevnem redu Sveta EU ali pa jih bo Evropska komisija predložila v času predsedovanja. Program predsedovanja država ob prevzemu funkcije predstavi v Evropskem parlamentu in širši javnosti.

Potrjen osnutek prednostnih nalog slovenskega predsedovanja svetu EU je živ dokument, ki se bo v prihajajočih mesecih posodabljal in dopolnjeval. Pripravljen je bil na podlagi posvetov in prispevkov resorjev. Ministri so na posvetih kot element, ki naj bi povezoval slovensko predsedovanje, izpostavili trajnostno, vzdržno in zeleno ter zasledovanje načela "manj je več".

Prednostna področja so združena v tri vsebinske sklope, in sicer:

  • Evropska unija, temelječa na trajnostnem razvoju (prehod v krožno gospodarstvo, poglabljanje notranjega trga/'pravični' notranji trg, starajoča se družba, digitalizacija in razvoj umetne inteligence, sprememba paradigme razvoja Evropskega raziskovalnega prostora, zagotavljanje prehranske varnosti),
  • Evropska unija, temelječa na vladavini prava, in
  • Evropska unija kot garant dobrega partnerja v soseščini in svetu (krepitev notranje in zunanje varnosti EU, Zahodni Balkan in zunanje delovanje EU).
Iskalnik