Skoči do osrednje vsebine

Soil Health and Food

Opis misije

Osnovni namen misij v programu Obzorje Evropa je s sinergičnim delovanjem različnih skupin deležnikov nasloviti ključne družbene izzive. Misije predstavljajo najvišje politično-družbene zaveze k doseganju jasnih rezultatov na področnih izzivih.

Zemlja in prst sta bistvenega pomena za vse življenjske procese na našem planetu. Sta osnova za hrano in tudi za ostale dobrine, ki jih pridelujemo, kot so krmila, les in tekstil. Prst omogoča vrsto ekosistemskih storitev, ki so pomembne za čisto vodo, podpiranje biotske raznovrstnosti ali za kroženje hranilnih snovi ter ​​uravnavanje podnebja. Tla so zelo dinamičen in krhek sistem - so omejen vir. Tvorjenje 1 cm prsti  lahko traja do 1000 let. Tla se soočajo s pritiski naraščajočega prebivalstva in posledičnih zahtev po zemljiščih za proizvodnjo, naseljevanje in industrijo. Nanje močno vplivajo tudi podnebne spremembe, erozija in dvig morske gladine. Približno 33 % naših globalnih tal je degradiranih, v EU pa erozija prizadene 25 % kmetijskih zemljišč.

Misija se bo osredotočala na vzpostavitev učinkovitega orodja za ozaveščanje o pomenu prsti, sodelovanje z državljani, širjenje znanja ter razvijanje rešitev za obnovo zdravja in funkcij tal. To bo omogočilo polno izkoriščanje potenciala tal za blaženje učinkov podnebnih sprememb. Rezultati bodo neposredno vplivali na uspeh novega Zelenega dogovora Evropske komisije in njegovo ambicijo po napredku na področju podnebja, biotske raznovrstnosti in trajnostne hrane.

Delovni program

Missions