Skoči do osrednje vsebine

Zdravi oceani, morja, obalne in celinske vode

Healthy Oceans, Seas Coastal and Inland Waters

Opis misije

Osnovni namen misij v programu Obzorje Evropa je s sinergičnim delovanjem različnih skupin deležnikov nasloviti ključne družbene izzive. Misije predstavljajo najvišje politično-družbene zaveze k doseganju jasnih rezultatov na področnih izzivih.

Zdravi oceani, obalne in celinske vode so ključne za našo družbo in prihodnost planeta. Predstavljajo pljuča našega planeta, saj proizvedejo polovica našega kisika. Oceani in druge vode so vir zdrave prehrane, saj prispevajo 16% vseh živalskih proteinov, ki jih zaužijemo. Predstavljajo največji ponor ogljika na planetu, saj vse od začetka industrijske revolucije absorbirajo 26 % emisij toplogrednih plinov. So dom najbolj raznolike biotska raznovrstnosti na planetu. Zagotavljajo nam svežo vodo, obnovljivo energijo in prispevajo k naši dobrobiti, kulturnim vrednotam, turizmu, trgovini in transportu.

Misija na področju zdravih oceanov, morij, obalnih in celinskih voda bo pripomogla k širjenju zavedanja o njihovem pomenu ter pomagala najti odgovore na vrsto vprašanj.

Cilji misije:

  • Sistemske rešitve za preprečitev, zmanjšanje onesnaženosti morja, vključno z odstranitvijo plastike
  • Prehod k krožni in modri ekonomiji
  • zmanjšanje vpliva onesnaževanja in klimatskih sprememb na oceane
  • trajnostna raba in upravljanje oceanskih virov
  • razvoj novih materialov, vključno z biološko razgradljivimi nadomestki za plastiko, nove krme in hrane
  • urbano, obalno in pomorsko prostorsko načrtovanje
  • upravljanje z oceani
  • oceanska ekonomika uporabljena za pomorske aktivnosti

Delovni program

Missions