Skoči do osrednje vsebine

Cancer

Opis misije

Misija za področje raka je ekspertna skupina, katere naloga je usmerjanje raziskav na področju raka ter oblikovanje prioritet zanje. Glede na število članov Misije, je zagotovljena zastopanost več kot polovice držav članic EU, poleg tega pa so med člani tako strokovnjaki za področje preventive, zgodnjega odkrivanja, zdravljenja, celostne rehabilitacije in celovitega obvladovanja raka. Misija je v posvetovalnem procesu obiskala vse države članice oziroma se je z nekaterimi posvetovala tudi spletno (zaradi epidemije covid-19). Na podlagi lastnih razprav, posvetovanj z državami članicami in z nekaterimi drugimi deležniki, je Misija septembra 2020 Evropski komisiji predložila poročilo, ki vsebuje tudi 13 prioritet na področju raziskovanja raka in politik za obvladovanje oziroma premagovanje raka v Evropski uniji. Nadaljnje raziskovanje in delo na teh dveh področjih naj bi Misija usmerjala še naprej ob spremljanju razvoja dogajanja tako v okviru Obzorja Evropa, kot tudi v okviru Evropskega načrta premagovanja raka, ki ga je Evropska komisija predstavila 3. 2. 2021.

Delovni program

Missions