Skoči do osrednje vsebine

Naložbe v povečanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu

Načrt za okrevanje in odpornost naslavlja več izzivov, s katerimi se soočajo proizvajalci in odjemalci energije iz obnovljivih virov v Sloveniji. V okviru tega podpiramo naložbe za izboljšanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu ter izmenjavo med proizvajalci energije iz obnovljivih virov in industrijskimi odjemalci, kot tudi razvoj inovativnih rešitev za energetsko učinkovitost.

Naložba zajema vzpostavitev in operacionalizacijo digitalne platforme za trg z električno energijo iz obnovljivih virov. S platformo naj bi se povišala raven storitev prilagajanja odjema in drugih morebitnih zelenih rešitev.

Z naložbo se bo tudi izboljšalo delovanje nacionalnega registra sistema trgovanja z emisijami, in sicer z izvajanjem naprednih tehnologij, da se poveča preglednost in zmanjša tveganje goljufij. Poleg tega bo vzpostavljen in operativen regulatorni peskovnik za spodbujanje tehnologij za prilagajanje odjema. Namen regulativnega peskovnika je podpreti tri pilotne projekte za inovativne tehnološke storitve, ki bodo prispevale k nadgradnji regulativnega okvira.

Mejniki in cilji v zvezi z izvedbo naložbe bodo doseženi predvidoma do 31. decembra 2022. Iz Mehanizma za okrevanje in odpornost je za ta namen predvidenih pet milijonov evrov. Za izvedbo je pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, končni prejemniki sredstev pa so podjetja.