Skoči do osrednje vsebine

Slovenska podjetja zaostajajo pri prilagajanju spremembam, ki jih prinaša digitalizacija, in sicer zaradi pomanjkanja kompetenc, znanja in spretnosti zaposlenih ter omejenih sredstev za naložbe v opremo in napredne digitalne tehnologije.

Digitalna preobrazba gospodarstva in javnega sektorja je nujna za dolgoročni razvoj in konkurenčnost države in Evropske unije kot celote. S ciljem večje učinkovitosti in odpornosti gospodarstva in javne uprave je namen reform in naložb Načrta za okrevanje in odpornost okrepiti in posodobili digitalno infrastrukturo ter podpreti razvoj naprednih tehnoloških rešitev.

Cilj reform in naložb komponente Digitalna preobrazba gospodarstva je povečati učinkovitost in rast podjetij, podpirati njihovo preobrazbo z digitalnimi tehnologijami, pospešiti večjo uporabo naprednih tehnologij, hkrati pa prilagoditi regulativni okvir ter izboljšati dostop do trga, preglednost in varnost.

Vključevanje slovenskih podjetij v globalne vrednostne verige bo podprto s sodelovanjem v večdržavnih projektih. 

Digitalna transformacija gospodarstva (podjetij in industrije) - reforma

Digitalna preobrazba gospodarstva bo podprta z začetkom veljavnosti Strategije digitalne transformacije podjetij, smernicami za inovativna javna naročila in operacionalizacijo enotne digitalne identitete (e-identiteta) za podjetja. Strategija bo zagotovila prenos registrov v enotni poslovni register, v skladu z njo pa bo vsaj 200 podjetij pridobilo e-identiteto.

Mejniki in cilji v zvezi z izvedbo reforme bodo doseženi predvidoma do 31. decembra 2024.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Program digitalne transformacije industrije/podjetij - naložba

Cilj naložbe je povečati produktivnost in rast z optimizacijo procesov in uvajanjem naprednih digitalnih tehnologij, razvoj digitalnih znanj in spretnosti zaposlenih ter spodbujanje konkurenčnosti in inovacij z olajšanjem vstopa novih udeležencev na trg.

V javnih razpisih bodo opredeljeni posebni projekti za razširitev uporabe naprednih tehnologij, da se poveča učinkovitost, produktivnost in konkurenčnost ter pospeši uvajanje digitalnih inovacij in prenos digitalnih kompetenc.

Mejniki in cilji v zvezi z izvedbo naložbe bodo doseženi predvidoma do 30. junija 2024.

Vrednost naložbe je ocenjena na 43,81 milijona evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Končni prejemniki sredstev: konzorciji, ki jih sestavljajo velika podjetja, MSP in inovativna zagonska podjetja.

Čezmejni in večdržavni projekti - Skupna evropska infrastruktura podatkov in storitve - naložba

Cilji večdržavnega projekta v zvezi s skupno evropsko infrastrukturo podatkov in storitvami so razviti in industrijsko uvesti novo generacijo nizkoporabne infrastrukture in storitev na robu in v oblaku, s tem pa posledično zagotoviti, da ima EU svetovne, v prihodnost usmerjene, izjemno varne in zelene industrijske zmogljivosti za obdelavo podatkov. Ta projekt bo morda v obliki načrtovanega pomembnega projekta skupnega evropskega interesa (IPCEI) v zvezi z infrastrukturo in storitvami v oblaku naslednje generacije.

Mejnik v zvezi z izvedbo naložbe bo dosežen predvidoma do 30. junija 2026.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Končni prejemniki sredstev: podjetja.

Čezmejni in večdržavni projekti - Nizkoporabni procesorji in polprevodniški čipi - naložba

Cilji večdržavnega projekta v zvezi z nizkoporabnimi procesorji in polprevodniškimi čipi so okrepiti zmogljivosti pri načrtovanju ter povečati odpornost evropskih in slovenskih vrednostnih verig polprevodnikov, povezovati nacionalne in evropske procese za prekrivanje krogov dela ter okrepiti vrednostno verigo za mikroelektroniko. Ta projekt bo morda v obliki načrtovanega pomembnega projekta IPCEI.

Mejniki in cilji v zvezi z izvedbo projekta bodo doseženi do 30. junija 2024.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Končni prejemniki sredstev: podjetja.