Skoči do osrednje vsebine

Vlada Republike Slovenije je potrdila predlog spremembe Načrta za okrevanje in odpornost.

Vsebina spletnega mesta bo ažurirana po potrditvi spremembe s strani Sveta Evropske unije.

Slovenska podjetja zaostajajo pri prilagajanju spremembam, ki jih prinaša digitalizacija, in sicer zaradi pomanjkanja kompetenc, znanja in spretnosti zaposlenih ter omejenih sredstev za naložbe v opremo in napredne digitalne tehnologije.

Digitalna preobrazba gospodarstva in javnega sektorja je nujna za dolgoročni razvoj in konkurenčnost države in Evropske unije kot celote. S ciljem večje učinkovitosti in odpornosti gospodarstva in javne uprave je namen reform in naložb Načrta za okrevanje in odpornost okrepiti in posodobili digitalno infrastrukturo ter podpreti razvoj naprednih tehnoloških rešitev.

Cilj reform in naložb komponente Digitalna preobrazba gospodarstva je povečati učinkovitost in rast podjetij, podpirati njihovo preobrazbo z digitalnimi tehnologijami, pospešiti večjo uporabo naprednih tehnologij, hkrati pa prilagoditi regulativni okvir ter izboljšati dostop do trga, preglednost in varnost.

Vključevanje slovenskih podjetij v globalne vrednostne verige bo podprto s sodelovanjem v večdržavnih projektih. Zmanjšanje administrativnih oblik pa je predvideno z razvojem in uporabo storitev hibridnega oblaka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Digitalna transformacija gospodarstva - reforma

Digitalna preobrazba gospodarstva bo podprta z začetkom veljavnosti Strategije digitalne transformacije podjetij, smernicami za inovativna javna naročila in operacionalizacijo enotne digitalne identitete (e-identiteta) za podjetja. Strategija bo zagotovila prenos registrov v enotni poslovni register, v skladu z njo pa bo vsaj 200 podjetij pridobilo e-identiteto.

Mejniki in cilji v zvezi z izvedbo reforme bodo doseženi predvidoma do 30. junija 2022.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Digitalna transformacija gospodarstva - naložba

Cilj naložbe je povečali produktivnost in rast z optimizacijo procesov in uvajanjem naprednih digitalnih tehnologij, razvijali digitalna znanja in spretnosti zaposlenih ter spodbujale konkurenčnost in inovacije z olajšanjem vstopa novih udeležencev na trg.

V javnih razpisih bodo opredeljeni posebni projekti za razširitev uporabe naprednih tehnologij, da se poveča učinkovitost, produktivnost in konkurenčnost ter pospeši uvajanje digitalnih inovacij in prenos digitalnih kompetenc.

Mejniki in cilji v zvezi z izvedbo naložbe bodo doseženi predvidoma do 30. junija 2023.

Vrednost naložbe je ocenjena na 44 milijonov evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Končni prejemniki sredstev: konzorciji, ki jih sestavljajo velika podjetja, MSP in inovativna zagonska podjetja.

Vzpostavitev infrastrukture v hibridnem oblaku na MGRT - naložba

Cilj naložbe je olajšati dostop podjetij do javnih storitev z uporabo digitalne identitete, zlasti s poenostavitvijo postopkov (razpisi, uporaba, spremljanje, preverjanje) pri izvajanju javno financiranih programov ter izboljšanjem digitalnih znanj in spretnosti.

Mejnik v zvezi z izvedbo naložbe bo dosežen predvidoma do 30. junija 2022.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Skupna evropska infrastruktura podatkov in storitve - naložba

Cilji večdržavnega projekta v zvezi s skupno evropsko infrastrukturo podatkov in storitvami so razviti in industrijsko uvesti novo generacijo nizkoporabne infrastrukture in storitev na robu in v oblaku, s tem pa posledično zagotoviti, da ima EU svetovne, v prihodnost usmerjene, izjemno varne in zelene industrijske zmogljivosti za obdelavo podatkov. Ta projekt bo morda v obliki načrtovanega pomembnega projekta skupnega evropskega interesa (IPCEI) v zvezi z infrastrukturo in storitvami v oblaku naslednje generacije.

Mejnik v zvezi z izvedbo naložbe bo dosežen predvidoma do 30. junija 2022.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Končni prejemniki sredstev: podjetja.

Nizkoporabni procesorji in polprevodniški čipi - naložba

Cilji večdržavnega projekta v zvezi z nizkoporabnimi procesorji in polprevodniškimi čipi so okrepiti zmogljivosti pri načrtovanju ter povečati odpornost evropskih in slovenskih vrednostnih verig polprevodnikov, povezovati nacionalne in evropske procese za prekrivanje krogov dela ter okrepiti vrednostno verigo za mikroelektroniko. Ta projekt bo morda v obliki načrtovanega pomembnega projekta IPCEI.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Končni prejemniki sredstev: podjetja.

Evropska infrastruktura za storitve blokovnih verig - naložba

Cilji večdržavnega projekta v zvezi z evropsko infrastrukturo za storitve blokovnih verig (EBSI) je okrepiti uporabo EBSI v javnem sektorju, razširiti uporabnost EBSI s povezovanjem z nacionalnimi infrastrukturami, izboljšati inovacije, izmenjevati znanje in dobre prakse ter izboljšati znanja in spretnosti. Projekt bo prispeval k nadgradnji obstoječih vozlišč in dodajanju novih vozlišč v omrežje, povezovanju nacionalnih infrastruktur blokovnih verig vsaj treh držav članic EU ter povezovanju nacionalnih infrastruktur z EBSI na podlagi primerov na področju digitalnih identitet in drugih ustreznih področjih.

Mejniki in cilji v zvezi z izvedbo projekta bodo doseženi predvidoma do 31. decembra 2022.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Končni prejemniki sredstev: podjetja in javne ustanove.