Skoči do osrednje vsebine

Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 8. novembra 2017 izdala odločitev o finančni podpori projekta »Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti«. Namen projekta, ki je del Operativnega programa izvajanja Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, je izvedba celostne promocije trajnostnih oblik mobilnosti, ki bo zajela spodbujevalne in izobraževalne aktivnosti na ravni države ter pripravo strokovnih smernic za podjetja, institucije in lokalne skupnosti. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta znaša 3,4 milijona evrov, od tega bo 2,9 milijona evrov prispeval Kohezijski sklad.

Projekt predstavlja izvedbo 5 ukrepov spodbujanja trajnostne mobilnosti na državnem nivoju, in sicer:

  1. kampanja za ozaveščanje in promocijo trajnostne mobilnosti,
  2. mobilnostni načrti za institucije,
  3. izobraževanje o trajnostni mobilnosti za vrtce in osnovne šole,
  4. zelena mestna logistika,
  5. trajnostna parkirna politika, omejevanje prometa v mestnih jedrih ter uporaba sodobnih tehnologij za upravljanje mobilnosti.

Nacionalne smernice za različna področja (Izdelava mobilnostnih načrtov za generatorje prometa, Zelena mestna logistika in Implementacija parkirne politike in zapiranje mestnih središč za motoriziran promet) bodo v prihodnje usmerjale pripravo lokalnih strategij in primernih ukrepov na področju prometa.

Cilj investicije je oblikovanje in izvajanje ukrepov upravljanja mobilnosti, ki bodo, poleg ustreznih infrastrukturnih pogojev za trajnostno mobilnost, prispevali k spremembi potovalnih navad v Sloveniji.

Z izvedbo mehkih vsebin bomo spodbujali rabo trajnostnih oblik mobilnosti, katere prebivalcem izboljšujejo kvaliteto bivanja, mobilnostne pogoje in dostopnost ter zagotavljajo tudi pozitivne učinke na okolje (emisije in hrup). Z vsemi ukrepi dosežemo vse ciljne skupine, pri katerih promoviramo uporabo javnega potniškega prevoza ter spodbujamo rabo kolesa in hoje.

Iskalnik