Skoči do osrednje vsebine

Napis Jože Plečnik 150 let/years na rjavi podlagi z belimi črkami in številkami
Ob 150-letnici rojstva arhitekta Jožeta Plečnika je Vlada Republike Slovenije razglasila leto 2022 za Plečnikovo leto. Nedavni vpis izbranih Plečnikovih del v Ljubljani na UNESCO Seznam svetovne kulturne in naravne dediščine je visoko mednarodno priznanje za varovanje in vrednotenje arhitekturne dediščine, pomembne za človeštvo, obenem pa zaveza za njeno še skrbnejše varovanje in vključevanje v sodobno življenje.

Z izjemnim opusom je Plečnik zaznamoval prestolnico in arhitekturno krajino Slovenije, Ljubljano, a tudi Dunaj, Prago in Beograd. V procesu preureditve Ljubljane v narodno prestolnico je naravne, arhitekturne, zgodovinske in nesnovne kvalitete prostora povezal v niz javnih prostorov (trgi, parki, ulice, sprehajališča, mostovi) in javnih objektov (knjižnica, cerkvi, tržnice, poslovilni kompleks), ki vabijo prebivalce in obiskovalce k dialogu in premisleku.

S sakralnimi objekti, memorialno arhitekturo in urbanistično ureditvijo je oplemenitil slovensko krajino vse od Prekmurja (Bogojina, Grad) in Štajerske prek Koroške (Črna na Koroškem) in Gorenjske (Kamnik, Kranj) do Posočja (Ponikve, Srpenica) in Vipavske doline. Premišljeno je uporabljal lokalne materiale in jih kombiniral z novimi.

Mednarodno so se Plečnikova dela uveljavila s predstavitvijo v pariškem centru Pompidou leta 1986 (kustos arhitekt Boris Podrecca), ki so ji sledile številne razstave, knjige in objave člankov v strokovnih revijah. Zaradi celostnega pristopa k snovanju stavb in javnih prostorov po meri človeka je pomemben navdih za sodobno arhitekturno produkcijo.

Unesco od leta 1956 sodeluje pri obeleževanju zgodovinskih dogodkov in obletnicah rojstva uglednih ustvarjalcev. Praznujejo jih države članice, sodelovanje z Unescom pa jim daje svetovni pomen. Javnost po vsem svetu tako bolje spozna osebnosti, dela ali dogodke, ki so pomembno prispevali k vzajemnemu plemenitenju kultur, spodbudili razumevanje in mir med narodi ter stkali tesnejše odnose med ljudmi.

Slovenija je v ta namen predlagala tudi 150. obletnico rojstva arhitekta Jožeta Plečnika in 250. obletnico izgradnje Idrijskih klavž – vodnih pregrad. Priložnostna logotipa sodelovanja z Unescom bosta tako letos zaznamovala številne dogodke, povezanih z dediščino živega srebra v Idriji in z deli Jožeta Plečnika v Ljubljani. Idrija skupaj z Almadénom letos praznuje 10. letnico vpisa na Seznam svetovne dediščine, Vlada Republike Slovenije pa je letošnje leto 2022 razglasila za Plečnikovo leto.

Unesco – obletnice (v angleščini)

Priložnostni znak (logotip)

Da bo praznovanje Plečnikovega leta tudi vizualno prepoznavno, je na pobudo Muzeja in galerij mesta Ljubljane in Plečnikove hiše poskrbel oblikovalec Bojan Lazarević, sicer tudi avtor grafične podobe Plečnikove hiše. Pripravil je večplasten logotip jubilejnega leta, ki ga v sodelovanju z vsemi deležniki ponujamo v uporabo vsem, ki v jubilejnem letu pripravljajo Plečniku in njegovi arhitekturi posvečene programe.