Skoči do osrednje vsebine

Usposabljanje v podporo delu predstavnic in predstavnikov romske skupnosti v občinskih svetih ter seznanitveni sestanek v Občini Metlika in Črnomelj

Usposabljanje v podporo delu predstavnic in predstavnikov romske skupnosti v občinskih svetih ter seznanitveni sestanek v Občini Metlika in Črnomelj

Dne  3.7.2019 je v prostorih Občine Metlika potekalo Usposabljanje v podporo delu predstavnic in predstavnikov romske skupnosti v občinskih svetih. Usposabljanja se je udeležilo 7 romskih svetnikov. Na usposabljanju sta sodelovali Minka Pezdirc iz Občine Metlika, ki je predstavila občinsko spletno stran in njeno uporabo za potrebe dela članov občinskega sveta, in Darko Rudaš (predsednik Foruma romskih svetnikov in svetnik v mestnem svetu MO Murska Sobota), ki je predaval o pravicah in dolžnostih romskih svetnikov v občinskem svetu ter o načinih zastopanja in izpostavljanja romske tematike na sejah občinskega sveta.

Po končanem usposabljanju je sledil  terenski ogled romskega naselja Svržaki v KS Rosalnice. Prisotni so bili župan Občine Metlika, predstavnici Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina ter člani Delovnega telesa za spremljanje položaja romske skupnosti v Občini Metlika.

Po sestanku v Metliki, smo se predstavniki urada udeležili še sestanka na Občini Črnomelj, kjer smo z novim županom Občine Črnomelj, Andrejem Kavškom, in predstavnico občinske uprave, Tamaro Potočar, opravili seznanitveni pogovor in se na kratko seznanili s stanjem v zvezi z romsko skupnostjo v tej občini. Tudi na Občini Črnomelj ocenjujejo, da so izzivi še vedno veliki, predvsem pa da ne glede na vse vložene napore občine in ukrepov države ter aktivnosti posameznih institucij, pripadniki romske skupnosti ostajajo izredno neaktivni in nezainteresirani, da bi k izboljšanju svojega položaja prispevali tudi sami.