Skoči do osrednje vsebine

Usmerjena razprava »Skupaj smo uspešnejši: Iskanje novih pristopov in možnosti za večjo vključenost Romov na trg dela«

Usmerjena razprava »Skupaj smo uspešnejši: Iskanje novih pristopov in možnosti za večjo vključenost Romov na trg dela«

Izhodišče za dogodek je bila letna evalvacija o stanju na področju spodbujanja zaposlovanja Romov in o učinkih izvajanja ukrepov Nacionalnega programa ukrepov Vlade RS za Rome za obdobje 2017–2021 (NPUR 2017–2021), ki jo je opravil Mirovni inštitut.
Evalvacija namreč ugotavlja, da je zatečeno stanje na področju zaposlovanja zelo neugodno za pripadnice in pripadnike romske skupnosti in da so Romi ena najbolj ranljivih skupin na trgu dela.
Evalvacija zato ocenjuje, da so na področju zaposlovanja potrebni dodatni in specifični ukrepi za izboljšanje zaposlitvenih možnosti romskega prebivalstva in zmanjšanje njihove brezposelnosti, saj ima to področje daljnosežen vpliv za opolnomočeno življenje in za napredek romske skupnosti.

Cilji usmerjene razprave so bili:

 • doseči poglobljeno razumevanje tematike iz večdeležniške perspektive,
 • izluščiti smernice in dejavnike uspeha za oblikovanje rešitev,
 • identificirati ključne vzvode za napredek.

Dogodek je imel 2 dela:

 1. Uvodne predstavitve za poglobljeno razumevanje situacije iz večdeležniških perspektiv; vključno z identifikacijo dejavnikov uspeha in smernic za oblikovanje rešitev.
 2. Skupinsko delo: identificiranje vzvodov za napredek.

Tematika je kompleksna in povezana z  izzivi bivanjskih razmer, vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva, zaščite žensk in otrok itd., zato je potreben celovit medresorski pristop z enotnimi smernicami ter dosledno izvajanje pristojnih nalog vseh vpletenih inštitucij tako na nacionalnem kot lokalnem nivoju. Razvijati je potrebno sistemske oblike financiranja, saj projektno financiranje ne zagotavlja kakovostnih trajnostnih rešitev.

 Udeleženci razprave so skozi skupinsko delo oblikovali naslednje ukrepe:

 1. Finančna stimuliranost za zaposlenost
 2. Nova finančna perspektiva kot priložnost za celovite projekte: delo z romskimi družinami
 3. Romski zaposlitveni center
 4. Stimulacije za zaposlovanje in uspešno vključevanje Romov (kot ranljive skupine) v delovne procese
 5. Zagovornik pri iskanju zaposlitve
 6. Spodbude za zgodnjo vključitev in obiskovanje vzgojno-izobraževalnih programov
 7. Podpora večji enakopravnosti žensk
 8. Usposobljen in motiviran kader za delo z romsko populacijo
 9. Dosledno izvajanje predpisov s strani institucij
 10. Prenašanje izkušenj uspešnih Romov

Ugotovitve in zaključki posveta so zapisani v poročilu »Skupaj smo uspešnejši: Iskanje novih pristopov in možnosti za večjo vključenost Romov na trg dela«.