Skoči do osrednje vsebine

Usmerjena razprava na temo razvijanja celovitih pristopov za vključevanje Romov v Občini Lendava

Dne 23. junija 2020 je v Lendavi potekala razprava na temo razvijanja celovitih pristopov in akcijskega načrta za vključevanje Romov v Občini Lendava. Cilj dogodka je bil preko multidisciplinarnega pristopa oblikovati praktično zasnovan osnutek akcijskega načrta za vključevanje Romov v Občini Lendava, ki ni pomemben samo za usklajen in hitrejši napredek na lokalnem nivoju, temveč je hkrati kazalnik strateške usmeritve reševanja romske tematike na lokalni ravni in sodelovanja med lokalno in nacionalno ravnjo pri naslavljanju izzivov na tem področju.

Na dogodku so sodelovali predstavniki Občine Lendava; Komisije za spremljanje romske problematike v Občini Lendava; Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; Centra za socialno delo; šol in vrtcev; Ljudske univerze Lendava; Centra šolskih in obšolskih dejavnosti - projekt Skupaj za znanje; Urada za delo Lendava, Policijske postaje Lendava, Foruma romskih svetnikov, Romskega akademskega kluba; Urada za narodnosti.

Dogodek je imel 3 dele:

 1. Uvodne predstavitve in dopolnitve udeležencev za poglobljeno razumevanje situacije;
 2. Skupinsko delo: identificiranje področij ukrepov za napredek kot osnova akcijskega načrta;
 3. Vzpostavitev multidisciplinarnega tima za oblikovanje, izvedbo in spremljanje akcijskega načrta.

V plenarnem delu razprave so za celovito razumevanje situacije, trendov in izzivov spregovorili Robert Recek in Tatjana Györköš Litrop iz Občine Lendava ter Nataša Horvat, romski svetnica in aktivatorka ter članica občinskega sveta Občine Lendava. Eden ključnih dejavnikov uspeha je angažirano delo romske svetnice in romske aktivatorke v okviru projekta VNRC Dolinsko, ki pomaga reševati težave na mnogih ravneh – od sodelovanja v občinskem svetu do izvajanja izobraževalnih programov in osebne pomoči Romom v stikih z javnimi službami.

V osrednjem delu dogodka je bilo identificiranih šest ključnih področij za doseganje napredka glede sobivanja med romskim in večinskim prebivalstvom ter celovitega napredka glede romske tematike v Občini Lendava, in sicer:

 1. Bivanjske razmere, s ciljem zagotovitve primernih standardov bivanja.
 2. Vzgoja in izobraževanje, s ciljem pridobivanja poklica kot podlaga za polno aktivacijo v družbi.
 3. Zaposlovanje in socialna vključenost, s ciljem vključenosti Romov na trg dela.
 4. Dolgovi in izvršbe, s ciljem zmanjšanja dolgov pripadnikov romske skupnosti.
 5. Škodljiva raba socialnih omrežij in medijsko predstavljanje pripadnikov romske skupnosti, s ciljem varne rabe socialnih omrežij ter uravnoteženo predstavljanje romske tematike v množičnih medijih.
 6. Zdravje in zdravstveno varstvo, s ciljem izboljšanja zdravstvenega stanja pripadnikov romske skupnosti.

V zaključnem delu dogodka je bilo ugotovljeno, da je usklajen pristop institucij ključen za celovito in uspešno vključevanje Romov v družbo ter za naslavljanje romske tematike v Občini Lendava. Namen vzpostavitve multidisciplinarnega tima pa je:

 • usklajeno ravnanje v primeru akutnih zadev (npr. ob zaznavi škodljivega vedenja) in spremljanje ranljivih družin ter
 • zaznavanje trendov, ukrepanje in spremljanje izvajanja ukrepov za dolgoročne pozitivne premike.

Na naslednjem srečanju, ki bo sklicano s strani Ljudske univerze Lendava, bodo opredeljene ključne teme, ki bodo podlaga za izdelavo akcijskega načrta in za usklajeno delovanje.