Skoči do osrednje vsebine

»Skupaj smo uspešnejši: Usmerjena razprava na temo razvijanja celovitih pristopov in akcijskih načrtov za vključevanje Romov v severovzhodni Sloveniji«

»Skupaj smo uspešnejši: Usmerjena razprava na temo razvijanja celovitih pristopov in akcijskih načrtov za vključevanje Romov v severovzhodni Sloveniji«

Tokratni dogodek projekta, ki se je zgodil 15. oktobra 2019 v Rogašovcih, je bil namenjen občinam v severovzhodni Sloveniji (Rogašovci, Cankova, Kuzma, Puconci, Tišina) ter razvijanju celovitih pristopov in realnih akcijskih načrtov za vključevanje Romov. Pred dogodkom smo si predstavniki Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti ogledali tudi nekatera romska naselja v omenjenih občinah.

Namen dogodka je bil nasloviti ključne izzive glede romske tematike, izmenjati izkušnje, izdelati predloge ukrepov, okrepiti medinstitucionalno in medobčinsko sodelovanje ter izoblikovati priporočila za sistemske spremembe na nacionalni ravni.

Dogodek je zbral predstavnike občin Cankova, Kuzma, Puconci, Rogašovci in Tišina, in sicer iz različnih sektorjev in skupnosti: romske skupnosti in organizacij, občinskih uprav, vzgojno-izobraževalnih ustanov, zdravstvenega sektorja, policije in Urad Vlade RS za narodnosti.

Ugotovitve in zaključki posveta so zapisani v poročilu »Skupaj smo uspešnejši: usmerjena razprava na temo razvijanja celovitih pristopov in akcijskih načrtov za vključevanje Romov v severovzhodni Sloveniji«, ki vsebuje:

  • ključna priporočila za odločevalce na nacionalni ravni, ki jih bo Urad za narodnosti posredoval oblikovalcem politik v pristojnih resorjih;
  • področja ukrepov na lokalni ravni: bivanjske razmere; plačilna disciplina; izobraževanje; zaposlovanje; zdravje; varnost; sovražni govor in medijsko predstavljanje Romov; medobčinsko sodelovanje;
  • horizontalne pristope za izboljšanje situacije na lokalni ravni;
  • horizontalne pristope za izboljšanje situacije s strani romske populacije.