Skoči do osrednje vsebine

»Skupaj smo uspešnejši: Usmerjena razprava na temo razvijanja celovitih pristopov in akcijskega načrta za vključevanje Romov v Občini Cankova«

Dne 21.4.2021 je v Občini Cankova potekala usmerjena razprava na temo razvijanja celovitih pristopov in akcijskega načrta za vključevanje Romov v Občini Cankova. Cilj dogodka je bil je preko multidisciplinarnega pristopa oblikovati naslednje korake Občine Cankova za vključevanje Romov, ob upoštevanju specifik občine.

Pred večdeležniškim dogodkom v Občini Cankova, ki je potekal 21. 4. 2021, je urad 9. 3. 2021 z županom občine Cankova izvedel informativni online sestanek na temo razvijanja celovitih pristopov in akcijskega načrta za vključevanje Romov v Občini Cankova. Cilj dogodka je bil preko multidisciplinarnega pristopa oblikovati naslednje korake Občine Cankova za vključevanje Romov, ob upoštevanju specifik občine.

Na večdeležniškem dogodku so se udeleženci v uvodu seznanili s stanjem v romskih naseljih v Občini Cankova, nato pa je bil vsem ključnim udeležencem iz lokalnega okolja ponujen prostor za izmenjavo izkušenj in oblikovanje predlogov za uspešno naslavljanje lokalne romske tematike in izzivov na Cankovi. V nadaljevanju so bili sprejeti skupni dogovori in oblikovani nekateri sistemski predlogi ukrepov na področjih bivanjskih razmer v naselju Krašči, dostopa do interneta in temeljne infrasktrukture, vzgoje in izobraževanja, zaposlovanja in socialnih zadev.