Skoči do osrednje vsebine

»Skupaj smo uspešnejši: Usmerjena razprava na temo razvijanja celovitih pristopov in akcijskega načrta za vključevanje Romov Občine Ivančna Gorica«

Dne 17.5.2021 je v Občini Ivančna Gorica potekala usmerjena razprava na temo razvijanja celovitih pristopov in akcijskega načrta za vključevanje Romov Občine Ivančna Gorica. Cilj dogodka je bil je preko multidisciplinarnega pristopa oblikovati osnutek akcijskega načrta Občine Ivančna za naslavljanje romske tematike v občini.

Pred večdeležniškim dogodkom v Občini Ivančna Gorica, ki je potekal 17. 5. 2021, je urad 10. 5. 2021 s predstavniki občine Ivančna Gorica izvedel informativni sestanek na temo razvijanja celovitih pristopov in akcijskega načrta za vključevanje Romov Občine Ivančna Gorica. Sestanek je bil sklican na pobudo občine, s ciljem preveriti stanje na terenu in se pogovoriti o izvedbi večdeležniškega dogodka na temo razvijanja celovitih pristopov in akcijskega načrta za vključevanje Romov Občine Ivančna Gorica. Po končanem sestanku je urad skupaj s predstavniki občine obiskal tudi lokacijo Vrhpolje, kjer živijo Romi, in se pogovoril z nekaterimi predstavniki družin, ki tam živijo.

Na večdeležniškem dogodku so sodelujoči v razpravi poudarili prioritetna področja v zvezi z romsko tematiko v Občini Ivančna Gorica, in sicer bivanjske razmere, izobraževanje, zaposlovanje in varno sobivanje. Na dogodku so se izoblikovali cilji (kratkoročni in dolgoročni) ter definirali naslednji koraki, ki jih bo naredila vsaka posamezna institucija za uspešno reševanje romske tematike. V zaključnem delu sestanka je bil sklenjen dogovor, da bo občina pristopila k oblikovanju celovitega akcijskega načrta za vključevanje Romov Občine Ivančna Gorica.