Skoči do osrednje vsebine

»Skupaj smo uspešnejši: Obravnava osnutka Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2021–2030«

Zaključni dogodek projekta Siforoma 4

Cilj dogodka, ki je potekal 14. junija 2021 v Ljubljani, je bil predstavitev ukrepov in obravnava osnutka Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2021–2030 (NPUR 2021–2030).

V pripravo NPUR 2021–2030 so bila vključena vsa pristojna ministrstva, izhodišča in okvir za pripravo dokumenta pa so predstavljali vsi večdeležniški dogodki, ki so bili do zdaj izvedeni v okviru projekta Nacionalna platforma za Rome in na katere so bili vedno povabljeni tako predstavniki kot pripadniki romske skupnosti.

Na dogodku je sodelovalo 20 udeležencev. S strani resorjev so bili prisotni predstavniki naslednjih ministrstev: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. S strani romske skupnosti so bili prisotni predstavniki naslednjih romskih organizacij: Svet romske skupnosti Republike Slovenije in Forum romskih svetnikov Slovenije. Prisotna je bila še predstavnica Stanovanjskega sklada RS.

Dogodek je moderirala Natalija Vrhunc, moderatorka in facilitatorka.

Dogodek je potekal tako, da so predstavniki ministrstev, Stanovanjskega sklada RS in Urada Vlade RS za narodnosti na kratko predstavili povzetek načrtovanih ukrepov v NPUR 2021–2030.

Predstavitev je imela naslednji fokus:

  1. Kaj ukrepi dosegajo/prinašajo v primerjavi s prejšnjim obdobjem in s tem, kar je že sistemsko zagotovljeno: kje je dosežen napredek po mnenju predstavnikov ministrstev?
  2. Kateri so prioritetni (najbolj pomembni, ključni) ukrepi in zakaj?

Po vsaki predstavitvi je sledila razprava s predstavniki romskih organizacij:

  • eventualna vprašanja za pojasnitev in boljše razumevanje;
  • pojasnitev s strani ministrstva/urada na pripombe in vprašanja predstavnikov romske skupnosti.

V aktivni razpravi je bilo ugotovljeno, da je osnutek NPUR 2021–2030 usklajen in sprejemljiv za vse vključene deležnike ter da zadovoljivo odraža intenziven proces večdeležniškega sodelovalnega pristopa z aktivnim vključevanjem romske skupnosti.