Skoči do osrednje vsebine

»Skupaj smo uspešnejši: oblikovanje izhodišč za pripravo Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2021-2030 na področjih vzgoje in izobraževanja, zaposlovanja in socialnega vključevanja ter zdravstvenega varstva«

Usmerjena razprava »Skupaj smo uspešnejši: oblikovanje izhodišč za pripravo Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2021–2030 na področjih vzgoje in izobraževanja, zaposlovanja in socialnega vključevanja ter zdravstvenega varstva«

Dne  26.11.2019 je v Ljubljani potekala usmerjena razprava na temo oblikovanja izhodišč za pripravo Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2021–2030 na področjih vzgoje in izobraževanja, zaposlovanja in socialnega vključevanja ter zdravstvenega varstva. Dogodek na nacionalni ravni je obenem bil zaključni dogodek projekta Krepitev nacionalnega posvetovalnega procesa v Sloveniji preko nadaljevanja in nadgradnje dela Nacionalne platforme za Rome – SIFOROMA3.

Cilj dogodka je bil oblikovati izhodišča za pripravo Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2021–2030 na področjih vzgoje in izobraževanja, zaposlovanja in socialnega vključevanja ter zdravstvenega varstva. Podlaga za izhodišča so bili zaključki predhodnih tematskih razprav in razprav na lokalnih nivojih v okviru projekta Nacionalne platforme za Rome.  Delo v zvezi s pripravo novega NPUR 2021–2030 bo tokrat potekalo drugače kot v preteklih obdobjih, saj je bilo do sedaj s strani institucij, ki delujejo na lokalni ravni, nevladnih organizacij, pa tudi Varuha človekovih pravic Republike Slovenije nenehno izpostavljeno, da vladni program ne odraža dejanskega stanja in razmer na terenu ter da ukrepi izzivov na terenu ne naslavljajo celovito, zaradi česar največkrat tudi dobro zastavljeni ukrepi niso učinkoviti v praksi. Zato se je letos skozi dogodke na lokalni ravni res prisluhnilo terenu in vzpostavilo dialog med organizacijami, ki delujejo na terenu in ministrstvi.

Na dogodku oziroma v razpravi so sodelovali predstavniki  romske skupnosti, ministrstev (za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; za izobraževanje, znanost in šport; za okolje in prostor; za javno upravo), Urada za narodnosti, vzgojno-izobraževalnih institucij (vrtci, šole, univerze, izobraževalni centri za odrasle, Pedagoški inštitut), zavoda za šolstvo, centrov za socialno delo, zavodov za zaposlovanje, zdravstvenih institucij, policije, večnamenskih romskih centrov in nevladnih organizacij.

Razprava je potekala v treh vzporednih tematskih skupinah, medtem ko so v plenarnem delu udeleženci identificirali t.i. presečne cilje in ukrepe, ki učinkujejo na več področij hkrati. Tako so se izoblikovali predlogi strateških ciljev, kot tudi predlogi ukrepov, jih je pa seveda potrebno pregledati in proučiti, v sodelovanju z vsemi pristojnimi službami ministrstev, in po potrebi preoblikovati, oziroma se do njih opredeliti, v smislu premisleka, katere predloge je možno upoštevati in katere ne.

Ugotovitve in zaključki razprave, kot tudi osnutki predlogov strateških ciljev, ciljev in predlaganih ukrepov, so zapisani v poročilu »Skupaj smo uspešnejši: oblikovanje izhodišč za pripravo Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2021–2030 na področjih vzgoje in izobraževanja, zaposlovanja in socialnega vključevanja ter zdravstvenega varstva«.