Skoči do osrednje vsebine

Posvet »Skupaj smo uspešnejši: Begi mladoletnih oseb v škodljiva okolja – t. i. prezgodnje poroke romskih otrok«

Posvet »Skupaj smo uspešnejšiBegi mladoletnih oseb v škodljiva okolja - t.i. prezgodnje poroke romskih otrok«

Dne 18. aprila 2019 je na Otočcu potekal posvet na temo begov mladoletnih oseb v škodljiva okolja, t.i. prezgodnjih porok romskih otrok.

Na nacionalnem posvetu o prisilnih porokah romskih otrok in begih mladoletnih oseb v škodljiva okolja, ki je potekal 8. novembra 2018 v Ljubljani, je bilo ugotovljeno, da je poleg sistemskega naslavljanja problematike pomembno tudi regijsko in/ali lokalno povezovanje ključnih institucij, tako za uspešno preventivno kot intervencijsko delovanje.  Vsaka regija in vsako okolje, kjer živijo Romi, ima namreč svoje specifike, zato je poznavanje dejanskih razmer na terenu, in iz njih izhajajoče ustrezno ukrepanje, izredno pomembno.

Tokratna medinstitucionalna razprava se je zato osredotočila na prezgodnje poroke  romskih otrok, in sicer z naslednjimi nameni in cilji:

 • Senzibilizacija sektorjev za obstoj in multidisciplinarno naslavljanje pojava prezgodnjih porok v jugovzhodni Sloveniji,
 • multidisciplinarni pogled na bege mladoletnih oseb v škodljiva okolja oziroma t. i. prezgodnje poroke romskih otrok: stanje, trendi, izzivi,
 • razumevanje vlog posamičnih pristojnih institucij in podpornih organizacij v ukrepanju in preventivi,
 • identifikacija področij za izboljšave na ravni intervencije, prevencije in krepitve pristojnih institucij.

Na tokratnem dogodku je bil izpostavljen multidisciplinarni pogled na omenjeno tematiko, kot tudi stanje, trendi in izzivi. Dogodka so se udeležili predstavniki centrov za socialno delo, policije, tožilstva, romske skupnosti, nevladnih organizacij, zdravstva, šolstva ipd., ki so skozi skupinsko delo predlagali področja možnih in potrebnih izboljšav, in sicer:

 1. Kadrovska okrepitev vseh pristojnih institucij zaradi specifik in zahtevnosti dela z romsko populacijo
 2. Medinstitucionalna izobraževanja
 3. Medinstitucionalno sodelovanje
 4. Sprememba kaznovalne politike
 5. Podpora rednemu šolanju
 6. Delo z romskimi starši
 7. Opolnomočenje romskih deklic
 8. Delo s potencialnimi mladoletnimi storilci
 9. Optimizacija razpisov na lokalni in nacionalni ravni
 10. Priročnik o prezgodnjih in prisilnih porokah

Ugotovitve in zaključki posveta so zapisani v poročilu »Skupaj smo uspešnejši: Begi mladoletnih oseb v škodljiva okolja«, ki ga je pripravila mag. Marjeta Novak, certificirana profesionalna moderatorka dogodka.