Skoči do osrednje vsebine

»Skupaj smo uspešnejši: Izmenjava idej o nadaljnjih korakih oziroma prihodnjih aktivnostih projekta Nacionalne platforme za Rome«

Dne 26. februarja 2020 je v Ljubljani potekal uvodni sestanek projekta Nacionalne platforme za Rome, ki letos poteka že četrto leto zapored. Namen sestanka je bil izmenjava idej o nadaljnjih korakih oziroma prihodnjih aktivnosti omenjenega projekta v letu 2020.

Dogodek je imel trojni nameni, in sicer:

  • predstaviti rezultate spletne ankete o vrednotenju kakovosti izvedbe dogodkov v okviru projekta Nacionalne platforme za Rome (Siforoma3)
  • predstaviti predviden potek aktivnosti projekta Nacionalne platforme za Rome v letu 2020 (Siforoma4)
  • izmenjati ideje o nadaljnjih korakih oziroma prihodnjih aktivnostih projekta

Po zaključnem dogodku projekta Siforoma3 je bil vsem udeležencem dogodkov v okviru lanskoletnega projekta poslan spletni vprašalnik o vrednotenju kakovosti izvedbe dogodkov, s ciljem, da bi se na podlagi dobljenih rezultatov ugotovilo, kaj bi bilo dobro še storiti na področju organizacije strokovnih srečanj v okviru projekta, kar bi lahko pripomoglo k bolj usmerjenim in kakovostnim razpravam, ki so lahko v prihodnje še bolj prilagojene željam in potrebam vseh udeležencev strokovnih srečanj. Pridobljeno je bilo 77 veljavno izpolnjenjih anketnih vprašalnikov. Vsi trije vsebinski sklopi anketnega vprašalnika, kjer so anketiranci ocenjevali več trditev v okviru istega vsebinskega sklopa, so bili na splošno pozitivno ocenjeni.

V nadaljevanju so predstavljene načrtovane aktivnosti za leto 2020. Dolgoročni cilj seveda ostaja izboljšanje položaja pripadnic in pripadnikom romske skupnosti in njihove večje vključenosti v družbo ter izboljšanje sobivanja lokalnemu okolju.

Sledila je razprava, ki je bila razdeljena na 3 tematske sklope, in sicer:

  • dogodki namenjeni oblikovanju izhodišč za pripravo novega NPUR 2021–2030
  • dogodki z občinami (namenjeni razvijanju celovitih pristopov in oblikovanju akcijskih načrtov za vključevanje Romov ter vzpostavljanju multidisciplinarnih timov)
  • usposabljanja v podporo delu predstavnic in predstavnikov romske skupnosti v občinskih svetih

V prvem delu razprave so bile vse ideje sprejete brez kritiziranja, spreminjanja ali sprotnega ocenjevanja glede na kakovost in uporabnost (količina pred kakovostjo), v drugem delu razprave pa so bile ideje nato kritično ovrednotene in prečiščene.