Skoči do osrednje vsebine

2. seja Komisije Vlade RS za zaščito romske skupnosti

Dne 17. decembra 2019, je potekala druga seja Komisije Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti v aktualnem mandatu vlade, ki ji predseduje minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo.
Na seji se je komisija seznanila z rezultati projekta »Krepitev nacionalnega posvetovalnega procesa v Sloveniji preko nadaljevanja in nadgradnje dela Nacionalne platforme za Rome – SIFOROMA3«, ki ga izvaja Urad za narodnosti, in podprla nadaljevanje aktivnosti urada v okviru projekta Nacionalne platforme za Rome.

Komisija se je seznanila tudi z aktivnostmi Urada za narodnosti v zvezi s koordinacijo priprave Nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2021–2030, ki so bile izvedene od 1. seje komisije, ki je potekala 17. 9. 2019, do danes. Komisija je potrdila časovnico za pripravo Nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2021–2030, ki jo je pripravil Urad za narodnosti, in pozvala vsa pristojna ministrstva, da pri aktivnostih, vezanih na pripravo tega programskega dokumenta zagotovijo sodelovanje predstavnikov vseh pristojnih služb znotraj ministrstev, ki pokrivajo posamezna vsebinska področja, in njihovo udeležbo na prihodnjih sestankih in dogodkih v zvezi s pripravo tega dokumenta. Glede priprave novega dokumenta je komisija pozvala vsa pristojna ministrstva, da skladno s pozivom Urada za narodnosti, ki ga bo ta pripravil do konca decembra 2019, pripravijo podlage in predloge strateških ciljev, ciljev in ukrepov, izhajajoč iz ugotovitev in predlogov, ki so bili podani v okviru dosedanjih razprav projekta Nacionalne platforme za Rome.

V okviru redne točke dnevnega reda so predstavniki pristojnih ministrstev in vladnih služb, ki so nosilci ukrepov veljavnega Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017–2021, komisiji poročali o aktualnih informacijah v zvezi z uresničevanjem ukrepov, točka pa bo še naprej ostala redna točka sej komisije.
Komisija se je na seji seznanila še z razpravama, ki sta dne 7. 11. 2019 in dne 13. 12. 2019 potekali v Državnem zboru v okviru dela Pododbora za spremljanje romske tematike, in z gradivom, ki ga je na komisijo posredovala Komisija Državnega zbora za peticije, človekove pravice in enake možnosti v zvezi s težavami v lokalnem sobivanju med nekaterimi romskimi družinami in prebivalci vaške skupnosti Mihovica v občini Šentjernej.

Ob koncu seje je komisija obravnavala tudi pobudo Foruma romskih svetnikov pri Zvezi Romov Slovenije, ki je predlagal, da bi se z namenom vzpostavitve dialoga in možnosti sodelovanja predstavnikov romske skupnosti v mestnih oziroma občinskih svetih na prihodnje seje komisije redno vabilo tudi predstavnika tega foruma. Komisija je pobudo podprla.