Skoči do osrednje vsebine

Koridorji jedrnega omrežja TEN-T

Tehnična pomoč v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope za aktivnosti Slovenije na koridorjih jedrnega omrežja TEN-T.

Koridorji jedrnega omrežja TEN-T predstavljajo instrument za čezmejno usklajevanje različnih projektov in časovno usklajevanje razvoja koridorjev, da bi s tem čim bolj izkoristili prednosti vseevropskega prometnega omrežja. Njihov prispevek k razvoju infrastrukture jedrnega omrežja je predvsem pri odpravljanju ozkih grl, spodbujanju čezmejnih povezav ter izboljšanju učinkovitosti in trajnosti. 

Cilj tehnične pomoči IPE programa je olajšanje sodelovanja držav članic v organizacijskih strukturah koridorjev, kar bo prineslo boljše sodelovanje med njimi in z evropskimi koordinatorji. Rezultat tega ukrepa bo izboljšana priprava Delovnih načrtov koridorjev. Vse države članice (oz. organi, ki so za to pristojni) za ta namen prejmejo nepovratna sredstva, s katerimi krijejo stroške sodelovanja zaposlenih na koridorjih. Višina dodeljenih sredstev za posamezno državo članico je odvisna od števila koridorjev, ki potekajo prek njihovih ozemelj.

Posebna tehnična podpora je namenjena razvoju železniških tovornih koridorjev.