Skoči do osrednje vsebine

Podpora za razvoj železniških tovornih koridorjev

Cilj EU je vzpostavitev mednarodnih železniških koridorjev za evropsko železniško omrežje za konkurenčen tovorni promet, po katerem bodo lahko tovorni vlaki vozili pod dobrimi pogoji in bi z lahkoto prehajali z enega nacionalnega omrežja na drugo.

Namen podpore za razvoj železniških tovornih koridorjev (ang. Rail Freight Corridors – RFC) je pomagati pri njihovem ustanavljanju, razvoju in razširitvi, v skladu z zakonskimi zahtevami in zahtevami trga ter pomagati zagotoviti visoko raven storitev za uporabnike.

Tehnična pomoč zagotavlja podporo administrativnim, upravljavskim in komunikacijskim dejavnostim v upravnih odborih RFC.

Koridorji za konkurenčen železniški tovorni promet v Republiki Sloveniji | Avtor: MZI