Skoči do osrednje vsebine

Cilj IPE Promet je nadaljnjemu razvoju Vseevropskega prometnega omrežja TEN-T, pri čemer je poudarek na manjkajočih povezavah in čezmejnih projektih z dodano vrednostjo za EU. Program podpira tudi inovacije v prometnem sistemu, ki izboljšujejo izkoriščenost infrastrukture, zmanjšujejo okoljski vplivi prometa, povečujejo energetsko učinkovitost ter izboljšujejo varnost.

Projekti se lahko izvajajo na jedrnem in celovitem omrežju TEN-T na naslednjih področjih:

  • železnice,
  • celinske plovne poti,
  • pomorska pristanišča in pristanišča na celinskih plovnih poteh,
  • varnost cestnega prometa,
  • železniško-cestni terminali,
  • multimodalne logistične platforme,
  • multimodalna potniška vozlišča,
  • pametne in interoperabilne aplikacije za prevoz,
  • varna in zanesljiva mobilnost,
  • odpornost infrastrukture.