Skoči do osrednje vsebine

Cilj IPE Alternativna goriva (angleško Alternative Fules Infrastructure Facility - AFIF) je podpreti vzpostavitev infrastrukture za oskrbo z alternativnimi gorivi in s tem prispevati k dekarbonizaciji prometa v okviru omrežja Vseevropskega prometnega omrežja TEN-T.

IPE AFIF je predviden v Splošni in Kohezijski ovojnici. Podprti bodo ukrepi:

  • podpora razvoju hitre polnilne infrastrukture za električna vozila na TEN-T omrežju, zlasti v manj naseljenih in odročnih območjih ter za prevoz težkih tovornjakov;
  • podpora razvoju infrastrukture za polnjenje vodika na TEN-T cestnem omrežju, s prednostjo za prevoz težkih tovornjakov;
  • podpora razvoju infrastrukture za polnjenje vodika na določenih odsekih TEN-T železniškega omrežja, kjer je bilo odobreno odstopanje od zahteve po elektrifikaciji, na izoliranih omrežjih ali v terminalih za polnjenje manevrskih lokomotiv;
  • podpora razvoju infrastrukture za polnjenje vodika in električnega polnjenja za javni prevoz ter težka in lahka vozila v urbanih vozliščih;
  • podpora uporabi alternativnih goriv v pomorskih pristaniščih, notranjih vodnih poteh, notranjih pristaniščih in letališčih, na primer vodik, elektrifikacija letaliških operacij na tleh, infrastruktura za oskrbo in skladiščenje tekočih alternativnih goriv;
  • podpora oskrbi z utekočinjenim zemeljskim plinom (angleško Liquefied Natural Gas - LNG) za pomorska in notranja pristanišča TEN-T kot prehodna rešitev, s prednostjo ukrepov, ki vključujejo postopno uvedbo bio-LNG.

2/3 sredstev je namenjenih za projekte z Izvajalskimi partnerji (v Sloveniji je to SID Banka), 1/3 sredstev pa je na voljo za projekte z drugimi javnimi ali zasebnimi finančnimi institucijami v EU.

Stroški vozil ali plovil niso upravičeni, razen v nekaterih primerih, ko je potreben začetni zagon uporabe podprte infrastrukture za polnjenje/omrežja za polnjenje. V takem primeru so upravičeni stroški omejeni na razliko med stroški fosilnega plovila/vozila in predlaganega brezemisijskega plovila/vozila.

Podpora se dodeljuje v obliki:

  • prispevkov na enoto za infrastrukturo za polnjenje električnih vozil na cestah, ki so določeni z razpisom,
  • fiksnega odstotka upravičenih dejanskih stroškov za infrastrukturo za polnjenje vodika, električnega polnjenja ali vozil/plovil (30% Splošna in 50% Kohezijska ovojnica) oz. za infrastrukturo za LNG (10% Splošna in 20% Kohezijska ovojnica).