Skoči do osrednje vsebine

Program odprave posledic škode v gospodarstvu po požaru na Krasu v letu 2022

Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, je bilo zadolženo za pripravo ocene škode po požaru na Krasu med 17. julijem in 1. avgustom 2022 v gospodarstvu na področju prizadetih občin. Sklep o pričetku ocenjevanja škode je vključeval naslednje občine: Komen, Miren - Kostanjevica in Renče - Vogrsko.

Vlada Republike Slovenije je potrdila Končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic požara na Krasu med 17. julijem in 1. avgustom 2022 na območju Notranjske in Severnoprimorske regije, ki skupno znaša 26.876.227,68 evra in jo je 7. septembra 2022 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah. Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda na:

 • kmetijskih zemljiščih 579.183,09 evra,
 • škoda v gozdovih 24.914.147,14 evra,
 • škoda na uničenih objektih 190.848,05 evra,
 • delna škoda na stavbah 237.056,94 evra,
 • škoda na gradbeno-inženirskih objektih 67.234,71 evra,
 • škoda na dveh državnih cestah 67.398,80 evra,
 • škoda v energetiki 257.363,92 evra,
 • škoda v lovstvu 194.034,00 evra ter
 • škoda v gospodarstvu 368.961,03 evra.  

Skupna ocena škode pri 14-ih oškodovancih, ki so oddali oceno škode v gospodarstvu po požaru na Krasu 2022, znaša 368.961,03 evra, od tega:

 • 215.430,00 evra na strojih in opremi,
 • 47.012,30 evra na zalogah in
 • 106.518,73 evra zaradi izpada prihodka.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport lahko krije do 50 odstotkov oziroma do 60 odstotkov (v primeru zavarovanja proti naravni nesreči) škode. Zagotovilo je sredstva v višini 150.000,00 evra.

Upravičence po tem programu bo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport pozvalo, da v roku 30 dni pošljejo vlogo z izpolnjenimi obrazci in ustreznimi dokazili.

Sredstva bodo upravičencem, ki bodo škodo na strojih in opremi, zalogah oziroma zaradi izpada prihodka prikazali z verodostojnimi dokazili na način, ki je predstavljen v tem programu, izplačana v letu 2023. Sredstva bodo izplačana po potrditvi višine sredstev za odpravo posledic naravne nesreče za posameznega upravičenca s strani Komisije za odpravo posledic škode v gospodarstvu. Odločbo o dodelitvi sredstev izda Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

 • Prejemniki povračila škode v gospodarstvu po požaru na Krasu

  Skladno s Programom odprave posledic škode v gospodarstvu po požaru na Krasu v letu 2022 je ministrstvo 27. decembra 2023 izplačalo povračilo škode v gospodarstvu v skupni vrednosti dobrih 65 tisoč evrov.
  Seznami in evidence