Skoči do osrednje vsebine

Program razpisov se oblikuje skladno z letnim programom dela. Pri njegovi pripravi in nadaljnjih diskusijah sodelujejo strokovna telesa EU s področja obrambe ter strokovnjaki iz vseh držav članic.

Skladno z nacionalnimi in evropskimi raziskovalno-razvojnimi prioritetami lahko podjetja ali raziskovalne ustanove oddate neobvezujoče vsebinske predloge za umestitev v prihajajoči delovni program.

Vaš predlog ali razmislek lahko posredujete na naslov Nacionalne kontaktne točke za Evropski obrambni sklad.