Skoči do osrednje vsebine

Za letošnji program je razpisanih 33 tem, ki pokrivajo 16 tematskih kategorij. Skupno je za letošnji program namenjenih 924 milijonov evrov.

Prijave se ocenjujejo na podlagi njihovega prispevka k:

  • odličnosti in možnosti prebojnega učinka na področju obrambe, predvsem preko prikaza prednosti pred obstoječimi produkti in tehnologijami,
  • inovativnosti in tehnološkemu razvoju evropske obrambne industrije, predvsem s pomočjo uvedbe novih metod, izboljšav ali konceptov na obrambnem področju,
  • konkurenčnosti in tržnemu potencialu evropske obrambne industrije,
  • avtonomnosti evropske tehnološko-industrijske baze, tudi preko izboljševanja neodvisnosti in varnosti dobavne verige,
  • vzpostavljanju novih čezmejnih sodelovanj med pravnimi subjekti znotraj EU,
  • izboljševanju učinkovitosti življenjskega cikla produktov in tehnologij,
  • povezovanju evropske obrambne industrije, izkazanem preko namer držav članic glede skupnega nadaljnjega razvoja in rabe produktov ali tehnologij, ter
  • na podlagi kakovosti in učinkovitosti predvidene izvedbe.

Tudi letos imajo mala in srednje velika podjetja v sklopu Evropskega obrambnega sklada na voljo poslovno mentorstvo. Zanj se lahko potegujejo v primeru kandidature na netematskih raziskavah prebojnih tehnologij (EDF-2022-LS-RA-DIS-NT) ali netematskih razpisih, ki so namenjeni izključno malim in srednje velikim podjetjem (EDF-2022-LS-RA-SMERO-NT, EDF-2022-LS-DA-SME-NT).

Letni program je odprt za prijavo

21.6.2022 – 24.11.2022 (17:00 CET)

Tokrat se do razpisne dokumentacije, pogostih vprašanj in podrobnejših navodil dostopa neposredno preko posameznih tem na Funding & tender portalu. Na ta način so na enem mestu zbrane samo informacije, ki jih potrebujete za dotični razpis. Na voljo so vam tudi odgovori na najpogosteje zastavljena vprašanja v povezavi s kandidaturo na razpisih Evropskega obrambnega sklada.

V kolikor bi pregled razpisov raje opravili v enotnem dokumentu, vas vabimo k ogledu spodnjih datotek.

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 25.5.2022 on the financing of the European Defence Fund established by Regulation (EU) No 2021/697 of the European Parliament and the Council and the adoption of the work programme for 2022 - Part II

ANNEX to the Commission Implementing Decision on the financing of the European Defence Fund established by Regulation (EU) No 2021/697 of the European Parliament and the Council and the adoption of the work programme for 2022 - Part II

Podporni dokumenti:

Uredba o vzpostavitvi Evropskega obrambnega sklada

Definicija malih in srednje velikih podjetij (v angleškem jeziku)

Finančna regulativa EU