Skoči do osrednje vsebine

Evropski obrambni sklad

Logotip evropskega obrambnega sklada z ozadjem iz tehničnih elementov ter zemljevida EU.
Z namenom razvoja inovativne, učinkovite in zmogljive evropske obrambne tehnološko-industrijske baze je na novo vzpostavljen Evropski obrambni sklad. V prihodnjih letih bo (so)financiral številne projekte podjetij in raziskovalnih organizacij, skupno v vrednosti 8 milijard evrov.

Geopolitične spremembe, nestabilnost sosednjih regij EU in nove oblike groženj zahtevajo preudarno in jasno načrtovanje obrambnih zmogljivosti EU in držav članic. Spodbujanje skupnih raziskav in razvoja ter posledično zmanjševanje razdrobljenosti sta za največjo učinkovitost investicij visokega pomena.

Z namenom razvoja evropske obrambne tehnološko-industrijske baze je na novo vzpostavljen Evropski obrambni sklad, ki bo v letih 2021–2027 (so)financiral številne projekte podjetij in raziskovalnih organizacij, ustanovljenih v EU ali na Norveškem, skupno v vrednosti 8 milijard evrov. Tretjina zneska bo namenjena raziskavam, dve tretjini pa razvoju na področju obrambe. Sklopi razpisov bodo objavljeni na letni ravni, medtem ko bo njihova vsebina usklajena s pripadajočim letnim delovnim programom.

Evropski obrambni sklad (so)financira raziskave in razvoj med celotnim razvojnim ciklom, tj. od zgodnjih bazičnih raziskav do certificiranj in optimizacij obrambnih proizvodov ali tehnologij. Posamezni projekti praviloma zajemajo več aktivnosti na pričakovani razvojni časovnici, vendar ne celotnega razvojnega cikla. Delež izhodiščnega financiranja se razlikuje glede na aktivnosti, ki so za posamezen razpis predvidene.

Evropski obrambni sklad (so)financira raziskave in razvoj med celotnim razvojnim ciklom | Avtor: EDF

Delež financiranja stroškov glede na raziskovalne ali razvojne aktivnosti

Raziskovanje
Vrsta dejavnosti stopnja financiranja EU
ustvarjanje znanja 100%
integracija znanja 100%
študije 100%
oblikovanje 100%
Razvoj
Vrsta dejavnosti Osnovna stopnja financiranja EU Najvišja stopnja financiranja EU
integracija znanja 65% 100%
študije 90% 100%
oblikovanje 65% 100%
izdelava prototipov 20% 55%
testiranje 45% 80%
kvalificiranje 70% 80%
certificiranje 70% 80%
povečanje učinkovitosti 65% 100%

Za kandidiranje je treba tvoriti mednarodne konzorcije, katerim je omogočen višji delež financiranja (bonus) v primeru povezovanja:

  • z malimi ali srednjevelikimi entitetami,
  • z entitetami s srednjo tržno kapitalizacijo,
  • z malimi ali srednjevelikimi entitetami iz različnih držav,
  • s projekti programa PESCO.

Evropski obrambni sklad vzpodbuja sodelovanje in širjenje mreže obrambne industrije, kar pomembno vpliva na njeno avtonomnost in prilagodljivost dobavne verige. Prav tako vzpodbuja raziskave in razvoj, ki vodijo v skupno nabavo s strani sodelujočih držav.

Večletno perspektivo in okvirno smer želenega razvoja projektov v Evropskem obrambnem skladu si lahko ogledate v okvirni večletni perspektivi 2021-2027 (v angleškem jeziku).

Več o Evropskem obrambnem skladu lahko najdete na povezavi: Evropski obrambni sklad

Opomba: Posebna pozornost je namenjena entitetam z lastniškim deležem, upravno strukturo ali interesom oseb izven EU. V primeru odstopanja od meril ali nezmožnosti jamstva s strani pristojnih ministrstev za obrambo bo takšnim entitetam prijava onemogočena.

Dogodki

  do
Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

Konferenca EU nepovratno financiranje obrambnih zmogljivosti

Slovenija in njeni različni potencialni deležniki v obrambnih projektih še nekaj let nazaj niso bili preveč aktivni, niti uspešni, niti mednarodno prepoznavni.