Skoči do osrednje vsebine

Za delovni program 2023 je razpisanih 34 tem, ki pokrivajo 16 vsebinskih področij. Skupno sta za letošnji program namenjeni 1,2 milijardi evrov. 

Prijave se ocenjujejo na podlagi njihovega prispevka k:

  • odličnosti in možnosti prebojnega učinka na področju obrambe, predvsem preko prikaza prednosti pred obstoječimi produkti in tehnologijami,
  • inovativnosti in tehnološkemu razvoju evropske obrambne industrije, predvsem s pomočjo uvedbe novih metod, izboljšav ali konceptov na obrambnem področju,
  • konkurenčnosti in tržnemu potencialu evropske obrambne industrije,
  • avtonomnosti evropske tehnološko-industrijske baze, tudi preko izboljševanja neodvisnosti in varnosti dobavne verige,
  • vzpostavljanju novih čezmejnih sodelovanj med pravnimi subjekti znotraj EU,
  • izboljševanju učinkovitosti življenjskega cikla produktov in tehnologij,
  • povezovanju evropske obrambne industrije, izkazanem preko namer držav članic glede skupnega nadaljnjega razvoja in rabe produktov ali tehnologij, ter
  • na podlagi kakovosti in učinkovitosti predvidene izvedbe.

Tudi letos imajo mala in srednje velika podjetja, ki bodo uspešno kandidirala na razpisu, v sklopu Evropskega obrambnega sklada na voljo poslovno mentorstvo. Zanj se lahko potegujejo v primeru kandidature na netematskih raziskavah prebojnih tehnologij (EDF-2023-LS-RA-DIS-NT) ali netematskih razpisih, ki so namenjeni izključno malim in srednje velikim podjetjem (EDF-2023-LS-RA-SMERO, EDF-2022-LS-DA-SME).

Letni program 2023 bo za prijavo odprt:

15.6.2023 – 22.11.2023

Razpisna dokumentacija letošnjega programa (daljša ali krajša različica) in posodobljena večletna perspektiva vam je na voljo tudi na uradnem spletišču Evropskega obrambnega sklada.

Prav tako se lahko do razpisne dokumentacije, pogostih vprašanj in podrobnejših navodil dostopa neposredno preko posameznih razpisnih točk na Funding & tender portalu, preko katerega poteka tudi oddaja projektnih predlogov. Na ta način so na enem mestu zbrane samo informacije, ki jih potrebujete za dotični razpis. Na voljo so vam tudi odgovori na najpogosteje zastavljena vprašanja v povezavi s kandidaturo in izvedbo razpisov Evropskega obrambnega sklada.

Evropski informativni dan

Predvidoma 28. in 29. junija bo Evropska komisija v hibridni obliki organizirala informativni dan Evropskega obrambnega sklada. Na voljo bodo predstavitve posameznih razpisov, pogojev za kandidaturo in ostalih koristnih informacij, ki bodo prijaviteljem koristile pri pripravi projektnih predlogov. Prav tako bo vsem prijaviteljem na voljo tematsko usmerjena platforma za iskanje konzorcijskih partnerjev, izbranim podjetjem pa omogočena tudi javna predstavitev njihovih projektnih predlogov.

Več informacij in navodila za udeležbo.

Slovenski informativni dan

Dne 14.9. bo na Fakulteti za družbene vede potekal dogodek z naslovom »EU nepovratno financiranje obrambnih zmogljivosti«, ki bo med drugim naslovil tudi letošnje razpise Evropskega obrambnega sklada. Predstavljen bo aktualni delovni program, vloga Ministrstva za obrambo in podpora, ki jo nudimo, kot tudi izkušnje slovenskih subjektov v evropskih obrambnih projektih ter prihodnje ravni NATO in evropskih obrambnih zmogljivosti.

Več informacij in navodila za udeležbo

Razpisna dokumentacija:

Commission implementing decision of 29.3.2023 on the financing of the European Defence Fund established by Regulation (EU) No 2021/697 of the European Parliament and the Council and the adoption of the work programme for 2023 - Part II and Annex 1

ANNEX 3 to the Commission Implementing Decision on the financing of the European Defence Fund established by Regulation (EU) No 2021/697 of the European Parliament and of the Council and the adoption of the work programme for 2023 - Part II (2023 call topic descriptions)

Podporni dokumenti:

Uredba o vzpostavitvi Evropskega obrambnega sklada

Definicija malih in srednje velikih podjetij (v angleškem jeziku)

Finančna regulativa EU