Skoči do osrednje vsebine

Za letošnji program je razpisanih 37 tem, ki pokrivajo 15 tematskih kategorij. Skupno je za letošnji program namenjeno 1,2 milijarde evrov.

Dodatno je na voljo podpora v obliki financiranja mentorstva za mala in srednjevelika podjetja, ki se prijavljajo kot koordinatorji konzorcija (velja samo za EDF-2021-OPEN-R-SME in EDF-2021-OPEN-D-SME).

Tabela v angleščini z naštetimi področji za prijavo na razpise

Razpisane teme evropskega obrambnega sklada za leto 2021 | Avtor: EDF

1 / 2

Prijave se ocenjujejo na podlagi njihovega prispevka k:

  • odličnosti in možnosti prebojnega učinka na področju obrambe, predvsem preko prikaza prednosti pred obstoječimi produkti in tehnologijami,
  • inovativnosti in tehnološkemu razvoju evropske obrambne industrije, predvsem s pomočjo uvedbe novih metod, izboljšav ali konceptov na obrambnem področju,
  • konkurenčnosti in tržnemu potencialu evropske obrambne industrije,
  • avtonomnosti evropske tehnološko-industrijske baze, tudi preko izboljševanja neodvisnosti in varnosti dobavne verige,
  • vzpostavljanju novih čezmejnih sodelovanj med pravnimi subjekti znotraj EU,
  • izboljševanju učinkovitosti življenjskega cikla produktov in tehnologij,
  • povezovanju evropske obrambne industrije, izkazanem preko namer držav članic glede skupnega nadaljnjega razvoja in rabe produktov ali tehnologij, ter
  • na podlagi kakovosti in učinkovitosti predvidene izvedbe.

Letni program je odprt za prijavo

9.9.2021 – 9.12.2021 (17:00 CET)

Razpisno dokumentacijo, pogosta vprašanja in podrobnejša navodila lahko najdete na povezavi: European Defence Fund – EDF 2021 calls documentation, submission forms and guidance

Podporni dokumenti:

Uredba o vzpostavitvi Evropskega obrambnega sklada

Definicija malih in srednje velikih podjetij (angl.)

Finančna regulativa EU